این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب انواع هوش

رهبری هوشمند

رهبری هوشمند

رهبری هوشمند شیوه‌ای برای هدایت سرمایه انسانی سازمان براساس مدیریت مشارکتی و با رویکردی مبتنی بر تفکر سیستمی به صورت اثربخش می‌باشد.

هوشمندی منابع انسانی

هوشمندی منابع انسانی

هوشمندی منابع انسانی (HRI) دانش و بینش کارکنان برای بکارگیری داده‌ها، اطلاعات و تجربه‌های حرفه‌ای جهت دستیابی به اهداف سازمانی است.

هوش دیجیتال سازمانی

هوش دیجیتال سازمانی

هوش دیجیتال سازمانی به عنوان توانمندی سازمان در پایش، فهم، ارزیابی، اجرا و بکارگیری صحیح فناوری‌های دیجیتالی تعریف می‌شود.

هوش مدیریتی

هوش مدیریتی MQ

هوش مدیریتی توانایی ذهنی است که میزان کنترل و تسلط مدیران سازمانی را بر روی خویشتن‌ و فضای کاری سازمان تعیین می‌کند. هر چه فردی دارای هوش مدیریتی بالاتری باشد، به این معنی ست که توانایی کنترل بیشتری بر خود و به دنبال آن، محیط اطراف خود خواهد داشت.

هوش اجتماعی

هوش اجتماعی

هوش اجتماعی یکی از انواع هوش است که برای بقاء و برقراری ارتباط اهمیت بسیاری دارد. افرادی که هوش اجتماعی دارند بیش از حرف زدن گوش می‌کنند.

پرسشنامه هوش بازاریابی

هوش بازاریابی

هوش بازاریابی اطلاعاتی مرتبط با بازار شرکت است که بطور ویژه با هدف تصمیم‌گیری دقیق و قابل اعتماد در تعیین استراتژی‌های شرکت گردآوری و تحلیل شده است.

هوش مالی

هوش مالی

هوش مالی با شناسایی و دسته بندی مفاهیم مرتبط با تصمیمگیری مالی براساس دادههای اقتصادی و تجاری فرد را قادر میسازد تا بهترین عملکرد مالی را داشته باشد.

هوش هیجانی (هوش عاطفی)

هوش هیجانی (هوش عاطفی)

هوش هیجانی (هوش عاطفی) توانایی شناخت، استفاده و مدیریت احساسات خویش به شیوه‌ای مثبت در ارتباط با دیگران است که برای مدیران نیز الزامی است.

هوش فرهنگی

هوش فرهنگی

هوش فرهنگی (Cultural Intelligence) به توانایی و مهارت برقراری ارتباط و عمکلرد اثربخش در محیط‌هایی با تنوع فرهنگی بالا اشاره دارد.

انواع هوش

انواع هوش

طبقه بندی انواع هوش، شامل هوش عاطفی یا هوش هیجانی و هوش معنوی و هوش منطقی می‌باشد و مقاله مذکور برگرفته از مقاله آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com