این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تعالی سازمانی

تعالی منابع انسانی

تعالی منابع انسانی

تعالی منابع انسانی رویکردی فراگیر در سازمان است که برای بهبود مستمر توانمندی‌های کارکنان در راستای اهداف سازمانی برنامه‌ریزی شده است.

فضیلت سازمانی

فضیلت سازمانی

فضیلت سازمانی (Organizational virtuousness) به رفتار ارتقاء یافته و متعالی سازمان در سطح فردی و گروهی اشاره دارد که باعث تعالی سازمانی می‌شود.

ادوارد دمینگ

ادوارد دمینگ

ادوارد دمینگ (Edwards Deming) یکی از بزرگترین پیشگامان مدیریت کیفیت است که اگر در آمریکا زاده شد اما اصول مدیریت کیفیت را در ژاپن بنا نهاد.

مدل بالدریج در آموزش عالی

کاربرد مدل بالدریج در آموزش عالی

ترجمه مقاله کاربرد مدل بالدریج جهت نوآوری در آموزش عالی. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا توسط پایگاه پارس مدیر ترجمه شده است.

پرسشنامه بنیاد کیفیت اروپا (EFQM)

پرسشنامه بنیاد کیفیت اروپا (EFQM)

دانلود پرسشنامه بنیاد کیفیت اروپا (EFQM) همراه با منبع معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ

پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ

دانلود پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه مالکوم بالدریج

پرسشنامه مالکوم بالدریج

دانلود پرسشنامه مالکوم بالدریج برای کسب تعالی سازمانی و دریافت جایزه مدل بالدریج به همراه شرح و تفسیر براساس ترجمه نگارش جدید جایزه بالدریج

تعالی سازمانی

تعالی سازمانی یا سرآمدی سازمانی

تعالی سازمانی یا سرآمدی سازمانی یک چارچوب، مدل و الگوی خودارزیابی و سنجش است که موجب حرکت و هدایت فعالیت‌های سازمان‌ها در جهت بهبود مستمر

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) یک نهاد غیر انتفاعی است که با هدف کمک به سنجش و بهبود کیفیت عملکرد سازمان‌ها تاسیس شده است.

جایزه دمینگ

چرخه دمینگ

چرخه دمینگ یک الگوی عملیاتی در مدیریت کیفیت مبتنی بر برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی و اصلاح است که در مباحث تعالی سازمانی از اهمیت برخوردار است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com