این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تعالی سازمانی

ادوارد دمینگ

ادوارد دمینگ

ادوارد دمینگ یکی از بزرگترین پیشگامان مدیریت کیفیت است که اگر در آمریکا زاده شد اما اصول مدیریت کیفیت را در ژاپن بنا نهاد و اقتصاد آمریکا را در نوردید.

مدل بالدریج در آموزش عالی

کاربرد مدل بالدریج در آموزش عالی

ترجمه مقاله کاربرد مدل بالدریج جهت نوآوری در آموزش عالی. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا توسط پایگاه پارس مدیر ترجمه شده است.

تعالی سازمانی efqm

پرسشنامه مدل EFQM

دانلود پرسشنامه تعالی سازمانی (مدل EFQM) همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

تعالی سازمانی مدل دمینگ

پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ

دانلود پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

جایزه مالکوم بالدریج

پرسشنامه مالکوم بالدریج

دانلود پرسشنامه مالکوم بالدریج برای کسب تعالی سازمانی و دریافت جایزه مدل بالدریج به همراه شرح و تفسیر براساس ترجمه نگارش جدید جایزه بالدریج

تعالی سازمانی

تعالی سازمانی یا سرآمدی سازمانی

تعالی سازمانی یا سرآمدی سازمانی یک چارچوب، مدل و الگوی خودارزیابی و سنجش است که موجب حرکت و هدایت فعالیتهای سازمان ها در جهت بهبود مستمر

مدل تعالی سازمانی EFQM

مدل تعالی سازمانی EFQM

اجرای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی از سال ۱۳۸۲، این امکان را فراهم کرده است که بسیاری از سازمان های ایرانی با مدل تعالی سازمانی ( EFQM) آشنا شوند.

تعالی سازمانی efqm

تعالی سازمانی efqm

تعالی سازمانی efqm و بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM، یک سازمان غیر انتفاعی است که در زمینه تعالی سازمانی است.منبع: پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیر

تعالی سازمانی مدل دمینگ

چرخه دمینگ

چرخه دمینگ PDCA شامل چهار مرحله برنامه ریزی، اجرا، بازبینی و اقدام است و تعالی سازمانی یا سرآمدی سازمان هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می‌باشد.

تعالی سازمانی مدل دمینگ

تعالی سازمانی مدل دمینگ

تعالی سازمانی مدل دمینگ و تمرکز کاری دمینگ بر چرخه PDCA بود که از چهار مرحله برنامه ریزی، اجرا، بازبینی و اقدام تشکیل شد ه است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com