جایزه مالکوم بالدریج

دانلود پرسشنامه مالکوم بالدریج

فایل ورد پرسشنامه مالکوم بالدریج برای سنجش تعالی سازمانی

هدف: بررسی میزان تعالی سازمانی برای دریافت جایزه بالدریج

نوع پرسشنامه : الگوی امتیازی پایش تعالی سازمانی

منبع: آخرین تغییرات جایزه بالدریج ویرایش ۲۰۱۳

روش‌شناسی و الگوی تفسیر دارد

این پرسشنامه بصورت طیف لیکرت نیست

ابعاد و شاخص‌های مدل بالدریج : رهبری، برنامه‌ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتریان، مدیریت دانش، تمرکز بر نیروی انسانی، تمرکز بر فرایندها، نتیجه‌محوری

3000 تومان – خرید

معرفی مدل تعالی سازمانی مالکوم بالدریج

جایزه مالکوم بالدریج یک جایزه سالانه برای شرکت‌های آمریکایی به منظور دستیابی به اهداف کیفی و تجارت مناسب است. اهداف این جایزه، ارتقا آگاهی از کیفیت به عنوان یک عنصر مهم افزایش در رقابت، فهم نیازمندی‌های اجرای عالی و سهیم شدن در اطلاعات است. این مدل به طور عمده به سه گروه تقسیم می‌شود:

گروه اول : مدل ارتقای کیفیت یا جایزه مالکوم بالدریج برای مؤسسات آموزشی

گروه دوم : مدل ارتقای کیفیت یا جایزه مالکوم بالدریج برای مؤسسات تجاری

گروه سوم : مدل ارتقای کیفیت یا جایزه مالکوم بالدریج برای مؤسسات بهداشتی و درمانی

معیارهای موجود در جایزه ملی کیفیت بالدریج، سه نقش عمده در رقابت شرکت‌ها بازی می‌کند:

الف)در بهبود عملکرد اجرایی شرکت‌ها و همچنین توانایی آن‌ها کمک می‌کند

ب) ارتباطات را تسهیل کرده و همچنین اطلاعات اجرایی در بین شرکت‌های مختلف را در اختیار بقیه قرار می‌دهد.

ج) ابزاری برای مدیریت فراهم می‌گردد تا با استفاده از آن بتواند اجرا، عملکرد، برنامه ریزی، آموزش و ارزیابی را تقویت کند.

مدل بالدریج بر مبنای خود ارزیابی سازمانی اقدام به تحول و تعالی سازمان می‌نماید و تاکید فراوانی بر تغییر و تلاش درونی سازمان‌ها دارد. به این منظور فرآیند اعطای جایزه بالدریج نیز بر مبنای خود ارزیابی سازمان بوده و پس از آن نتایج خود ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته و نسبت بهت اعطای جایزه اقدام می‌شود.