پرسشنامه مالکوم بالدریج

دانلود پرسشنامه مالکوم بالدریج برای سنجش تعالی سازمانی براساس استاندارد نمره‌دهی جهانی

هدف: بررسی میزان تعالی سازمانی برای دریافت جایزه بالدریج

روش‌شناسی و الگوی تفسیر: دارد

منبع: آخرین تغییرات جایزه بالدریج ویرایش ۲۰۱۳

نوع مقیاس : الگوی امتیازی پایش تعالی سازمانی

این پرسشنامه بصورت طیف لیکرت نیست و یک مقیاس استاندارد است.

ابعاد و شاخص‌های مدل بالدریج : رهبری، برنامه‌ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتریان، مدیریت دانش، تمرکز بر نیروی انسانی، تمرکز بر فرایندها، نتیجه‌محوری

درباره پرسشنامه مالکوم بالدریج

جایزه مالکوم بالدریج یک جایزه سالانه برای شرکت‌های آمریکایی به منظور دستیابی به اهداف کیفی و تجارت مناسب است. اهداف این جایزه، ارتقا آگاهی از کیفیت به عنوان یک عنصر مهم افزایش در رقابت، فهم نیازمندی‌های اجرای عالی و سهیم شدن در اطلاعات است. این مدل به طور عمده به سه گروه تقسیم می‌شود:

گروه اول : مدل ارتقای کیفیت یا جایزه مالکوم بالدریج برای مؤسسات آموزشی

گـروه دوم : مدل ارتقای کیفیت یا جایزه مالکوم بالدریج برای مؤسسات تجاری

گروه سوم : مدل ارتقای کیفیت یا جایزه مالکوم بالدریج برای مؤسسات بهداشتی و درمانی

معیارهای موجود در جایزه ملی کیفیت بالدریج، سه نقش عمده در رقابت شرکت‌ها بازی می‌کند:

الف)در بهبود عملکرد اجرایی شرکت‌ها و همچنین توانایی آن‌ها کمک می‌کند

ب) ارتباطات را تسهیل کرده و همچنین اطلاعات اجرایی در بین شرکت‌های مختلف را در اختیار بقیه قرار می‌دهد.

ج) ابزاری برای مدیریت فراهم می‌گردد تا با استفاده از آن بتواند اجرا، عملکرد، برنامه‌ریزی، آموزش و ارزیابی را تقویت کند.

مدل بالدریج بر مبنای خود ارزیابی سازمانی اقدام به تحول و تعالی سازمان می‌نماید و تاکید فراوانی بر تغییر و تلاش درونی سازمان‌ها دارد. به این منظور فرآیند اعطای جایزه بالدریج نیز بر مبنای خود ارزیابی سازمان بوده و پس از آن نتایج خود ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته و نسبت بهت اعطای جایزه اقدام می‌شود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله