این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب شایسته سالاری

شایستگی‌های کارآفرینانه

شایستگی‌های کارآفرینانه

شایستگی‌های کارآفرینانه اشاره به مهارت‌های کلیدی مورد نیاز کارآفرینان برای راه‌اندازی، شناساندن، نگهداشت و گسترش کسب‌وکار دارد.

شایستگی‌های کارکردی دانش‌آموختگان

شایستگی‌های کارکردی دانش‌آموختگان

شایستگی‌های کارکردی دانش‌آموختگان مجموعه مهارت‌ها، نگرش‌ها و انگیزه‌های ضروری دانشجویان پس از پایان تحصیل برای اداره یک شغل یا سازمان می‌باشد.

شایسته‌سالاری

شایسته‌سالاری سازمانی

شایسته‌سالاری معنای انتساب افراد در مشاغل مرتبط با تحصیلات و تجربه کاری به‌گونه‌ای است که توانمندی انجام آن کار را بیشتر از دیگران دارا باشند.

پرسشنامه شایستگی مدیران

پرسشنامه شایستگی مدیران

دانلود پرسشنامه شایستگی مدیران دارای روایی و پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر به صورت فرم کوتاه و فرم بلند

شایستگی‌های رهبری

شایستگی‌های رهبری

شایستگی‌های رهبری اشاره به توانمندی‌ها و قابلیت‌های منحصربه‌فردی دارد که رهبر برای نفوذ در زیردستان خود از آن استفاده می‌کند.

جانشین پروری

جانشین پروری Succession

جانشین پروری Succession planning فرایند استخدام و توسعه نیروی انسانی برای پر کردن مشاغل کلیدی و مدیریت میانی یا عالی سازمان می‌باشد.

شایستگی‌های مدیریتی

شایستگی‌های مدیریتی

شایستگی‌های مدیریتی (Managerial competencies) مجموعه مهارت‌ها، نگرش‌ها و انگیزه‌های ضروری مدیران برای اداره یک شغل یا سازمان می‌باشد.

مدیریت استعداد

مدیریت استعداد

مدیریت استعداد Talent management فرایندی مستمر شامل جذب و نگهداشت کارکنان با کیفیت و توسعه مهارت‌های آنها با هدف بهبود عملکرد می‌باشد.

پرسشنامه شایسته سالاری

پرسشنامه شایسته سالاری

دانلود پرسشنامه شایسته سالاری دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر شامل ابعاددانش و آگاهی، قابلیت‌ها، نگرش، ارزش، تجربه و محیط

پرسشنامه نظام جبران خدمت

پرسشنامه نظام جبران خدمت

دانلود پرسشنامه نظام جبران خدمت دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۱۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه با ابعاد مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com