پرسشنامه نظام جبران خدمت

دانلود پرسشنامه نظام جبران خدمت دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: سیستم پاداش، پرداخت حقوق، پرداخت حق بازنشستگی و فرصت‌های ارتقاء شغلی

تعریف مفهومی پرسشنامه نظام جبران خدمات

نظام جبران خدمات در حوزه مدیریت منابع انسانی مفهوم مهمی است که با توسعه سازمان‌ها و پیچیده شدن روش‌های مدیریت کارکنان به شیوه‌های متنوعی اجرا و پیاده‌سازی می‌شود. جبران خدمات از بخش‌های پایه‌ای فرآیند مدیریت منابع انسانی است. این نظام به پرداختی‌های مادی و غیرمادی شرکت‌ها یا سازمان‌ها به کارکنان شان گفته می‌شود.

نظام جبران خدمات کارکنان

نظام جبران خدمات کارکنان

جبران خدمات کارکنان شامل مواردی همچون پرداخت پاداش، سود، اضافه کاری و کمیسیون فروش و غیره است. جبران خدمات کارکنان همچنین می‌تواند شامل مزایای غیر پولی مانند ماشین واگذار شده توسط شرکت، مسکن واگذار شده توسط شرکت و اعطای سهام شرکت باشد. جبران خدمات بخش مهمی از مدیریت منابع انسانی است که کارکنان را تشویق و اثربخشی سازمان را بهبود می‌بخشد.

از دیدگاه مدیر، جبران خدمات کارمندان امری ضروری است. نه تنها باعث تشویق کارکنان می‌شود بلکه کارایی کارکنان را نیز بهبود می‌بخشد. پکیج‌های پاداش و مزایای خوب می‌تواند به جذب و حفظ کارکنان کمک کند. کارکنان انتظار دارند که پاداش و دستمزد انها منصفانه باشد و هزینه‌های زندگی آن‌ها را پوشش دهد و با تورم هماهنگی داشته باشد. طرح جبران خدمات کارمندان به ارزش‌ها و فرهنگ‌های شرکت نیز توجه می‌کند. کارکنان معمولا به آنچه شرکت به آن‌ها می‌پردازد توجه دارند، در بسیاری از موارد، افراد بر اساس پاداشی که دریافت می‌کنند رفتار می‌کنند.

طرح جبران خدمات کارکنان، برای تحقق ارزش‌های سازمان ضروری است. به عنوان مثال، اگر کیفیت برای شرکت یک ارزش باشد، باید از طریق سیستم جبران خدمات کارمندان در مواردی که کار آن‌ها به بهبود کیفیت منجر می‌شود از آن‌ها قدردانی شود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله