این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فرایند تحلیل سلسله مراتبی

ویدیوی آموزش AHP

ویدیوی آموزش AHP

دانلود ویدیوی آموزش AHP : آموزش کامل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی به روش AHP همراه با یک مثال کاربردی براساس کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی نوشته آرش حبیبی

توماس ساعتی

توماس ساعتی

توماس ساعتی (Thomas L. Saaty) پژوهش عراقی‌اصل و استاد دانشگاه پیتبروگ بود که روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و فرایند تحلیل شبکه را نوآوری کرد.

دانلود نرم‌افزار Expert Choice

نرم‌افزار اکسپرت چویس (Expert Choice)

دانلود نرم‌افزار اکسپرت چویس (Expert Choice): این نرم‌افزار، برنامه‌ای کاربردی برای مقایسه‌های زوجی و حل مسائل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی است.

مقایسه AHP و ANP

مقایسه AHP و ANP

فرایند تحلیل شبکه (ANP) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه است که فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) را با جایگزینی «شبکه» بجای «سلسله‌مراتب» بهبود می‌بخشد.

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای وزن‌دهی به معیارها و انتخاب گزینه بهینه براساس مقایسه‌های زوجی می‌باشد.

پرسشنامه مقایسه زوجی

پرسشنامه AHP (مقایسه زوجی)

پرسشنامه AHP یک ابزار استاندارد است که برای تعیین وزن معیارها و گزینه‌ها براساس مقایسه زوجی استفاده می‌شود و توسط ساعتی ارائه گردید.

دانلود نرم‌افزار Expert Choice

آموزش Expert Choice

آموزش Expert Choice : دانلود جزوه آموزش کامل و تصویری نرم‌افزار اکسپرت چویس برای حل مسائل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی با ذکر یک مثال کاربردی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com