این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت شهری

کتاب شهر و شهرسازی

کتاب شهر و شهرسازی

دانلود کتاب شهر و شهرسازی نوشته پریسا نامی : مطالعه و بررسی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر شهرها و ارائه برنامه مدیریت شهری

پرسشنامه گردشگری پایدار

پرسشنامه گردشگری پایدار

دانلود پرسشنامه گردشگری پایدار دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد و ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه مصرف بهینه آب

پرسشنامه مصرف بهینه آب

دانلود پرسشنامه مصرف بهینه آب دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد رسانه ملی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌ها و …

پرسشنامه تمرکززدایی شهری

پرسشنامه تمرکززدایی شهری

دانلود پرسشنامه تمرکززدایی شهری و نقش شهرهای جدید در تمرکز زدایی مادر شهرها همراه با روایی و پایایی و منبع استاندارد با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه ساخت‌وساز غیرمجاز

پرسشنامه ساخت‌وساز غیرمجاز

دانلود پرسشنامه ساخت‌وساز غیرمجاز همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه فرهنگ شهروندی

پرسشنامه فرهنگ شهروندی

دانلود پرسشنامه تاثیر فرهنگ شهروندی بر تخلفات رانندگی همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com