پرسشنامه ساخت‌وساز غیرمجاز

دانلود پرسشنامه ساخت‌وساز غیرمجاز دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

هدف : رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای غیر مجاز

تعداد سوالات : ۲۲ زیر معیار مقایسه زوجی با ۹ درجه ساعتی

ابعاد :عدم قاطعیت ضوابط، عوامل اجتماعی-اقتصادی، اقدامات مدیریتی و شهری شدن

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ساخت‌وساز غیرمجاز

همگام با رشد روزافزون جمعیت و توسعه شهرنشینی، مردم با مشکلاتی، ازجمله کمبود مسکن و سایر خدمات رفاهی روبه رو هستندکه همین امر خود به نوعی عامل افزایش تخلفات ساختمانی در شهرها و به ویژه کلانشهرها شده است. این معضل به علت عدم نظارت کافی بر ساخت و سازهای شهری هر روز نسبت به قبل بیشتر شده و پیامدهای ناشی از آن رو به افزایش است. متاسفانه حل این مشکل نیز آسان نمی باشد. تخلف به معنای هرگونه انحراف و تخطی از قوانین ملی و ضوابط و دستورالعمل طرح‌ها است و ساخت و ساز‌های غیر مجاز نیز نوعی از تخلفات ساختمانی محسوب میشوند.

بیشتر تخلفات ساختمانی صورت گرفته در شهرهای بزرگ ایران، مربوط به تخلفات ارتفاعی و احداثی، تخلفات پروانه ساخت و تخلفات مربوط به کاربریهای تجاری است. به طور کلی میتوان گفت علت بروز تخلفات ساختمانی، نقص در قوانین ساخت و ساز شهری و عدم نظارت درست بر آن و ضعف مدیریت شهری در مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز می‌باشد. تخلفات ساختمانی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فضایی بسیار زیادی دارد. یکی دیگر از مهمترین پیامدهایی که بر اثر تخلفات ساختمانی با آن مواجه هستیم، افزایش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله می‌باشد.

1 1 رای
امتیازدهی به مقاله