پرسشنامه توسعه پایدار شهری

دانلود پرسشنامه گردشگری و توسعه پایدار شهری

فایل ورد پرسشنامه گردشگری و توسعه پایدار شهری

هدف : بررسی تاثیر گردشگری در توسعه پایدار شهری

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: توسعه گردشگری، درآمدزایی، توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی و اقتصادی

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار : توسعه پایدار یا Sustainable development مفهومی است که به واسطه پیامدهای منفی محیط زیستی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه یک جانبه اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت پدید آمده‌است. این مفهوم تلاش دارد که با نگاهی جدید به توسعه، اشتباهات گذشته بشری را تکرار نکند و توسعه ای همه‌جانبه و متوازن را رقم بزند. توسعه پایدار فرایندی است که آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می‌شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می‌سازد.

توسعه پایدار شهری : با توجه به تعریف توسعه پایدار، تعریفی که می توان از توسعه پایدار شهری ارایه داد، این گونه است: توسعه ای است که به نیازهای مردم شهر پاسخ گوید، اما بقا و دوام آن نیز تضمین گردد؛ در عین حال آب، خاک و هوا – یعنی سه عنصری که برای حیات انسان ضروری است آلوده و بلا استفاده نگردد. توسعه پایدار شهری مستلزم کاهش مصرف مواد اولیه، داشتن بافت شهری کوچک و منسجم و تولید انرژی از منابع نا آلاینده، کشت گیاهان و توسعه فضای سبز و بازیابی زباله در محل است. شهرهایی که وابستگی به اتومبیل در آنها کمتر است، متمرکزند و الگوی استفاده از زمین نیز در آنها متراکم است، یعنی اینکه جمعیت و محل های اشتغال بیشتری در هر واحد سطح متمرکز ترند.