این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت شهری

برندسازی شهری

برندسازی شهری

برندسازی شهری (City Branding) فرآیند معرفی یک شهر یا مکان با استفاده از روش‌های بازاریابی است تا تصویری متمایز نزد افراد جامعه ایجاد نماید.

پرسشنامه عملکرد مدیریت شهری

پرسشنامه عملکرد مدیریت شهری

دانلود پرسشنامه عملکرد مدیریت شهری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

حکمرانی خوب شهری

حکمرانی خوب شهری

حکمرانی خوب شهری به تصمیم‌گیری مدیران برای اداره بهتر شهر و پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های شهروندان با استفاده بهینه از منابع عمومی اشاره دارد.

کارآفرینی شهری

کارآفرینی شهری

کارآفرینی شهری یک استراتژی بلندمدت و کلان است که می‌کوشد با تقویت خلاقیت و نوآوری در شهروندان و کسب‌وکارهای بومی به درآمدزایی پایدار دست یابد.

فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها و باورهای مشترک بنیادی است که بایدها و نبایدهای رفتاری افراد به عنوان شهروندان را سامان می‌دهد.

مدیریت شهری

مدیریت شهری

مدیریت شهری شامل سیاست‌ها، برنامه و فعالیت‌هایی است که تضمین می‌کند جمعیت درحال رشد شهر از زیرساخت‌ها، مسکن و اشتغال برخوردار خواهد بود.

آسیب‌شناسی مدیریت شهری

آسیب‌شناسی مدیریت شهری

آسیب‌شناسی مدیریت شهری تعیین انحراف عملکرد مدیران شهر نسبت به هدف‌های تعیین شده با توجه به نیازمندی‌های شهروندان و افراد جامعه است.

شهر هوشمند پایدار

شهر هوشمند پایدار

شهر هوشمند پایدار (SSC) شهری مبتنی بر نوآوری است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان بیشترین استفاده را می‌کند.

توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار شهری ارتقای کیفیت زندگی با لحاظ ظرفیت محیط زیست و پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر بدون محدودیت برای آیندگان، تعریف می‌شود.

کیفیت زندگی شهری

کیفیت زندگی شهری

کیفیت زندگی شهری به معنای رضایت کلی شهروندان از فضا، شرایط، امنیت، نشاط، امکانات و خدمات شهر است که هم جنبه عینی و هم جنبه ذهنی دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com