این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت شهری

پرسشنامه گردشگری پایدار

پرسشنامه گردشگری پایدار

دانلود پرسشنامه گردشگری پایدار دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد و ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه مصرف بهینه آب

پرسشنامه مصرف بهینه آب

دانلود پرسشنامه مصرف بهینه آب دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ابعاد رسانه ملی، برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه ها و …

پرسشنامه تمرکز زدایی شهری

پرسشنامه تمرکز زدایی شهری

دانلود پرسشنامه تمرکززدایی شهری و نقش شهرهای جدید در تمرکز زدایی مادر شهرها همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد بصورت طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه ساخت و ساز غیر مجاز

پرسشنامه ساخت و ساز غیر مجاز

دانلود پرسشنامه ساخت و ساز غیر مجاز همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com