این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت پروژه

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه

ترجمه مقاله عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه : مقاله ای مروری برای فهم عواملی که در موفقیت مدیریت پروژه در سازمان نقش حیاتی دارند.

پرسشنامه مدیریت پروژه

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکه

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه انریکه دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

استاندارد PMBOK پم باک

پرسشنامه پم باک PMBOK

دانلود پرسشنامه پم باک PMBOK دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه مدیریت پروژه

پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه مدیریت پروژه

پرسشنامه مدیریت پروژه های عمرانی

دانلودپرسشنامه مدیریت پروژه های عمرانی دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

استاندارد PMBOK پم باک

استاندارد PMBOK مدیریت پروژه

استاندارد PMBOK یا مدیریت پروژه معروف‌ترین استاندارد جهانی مدیریت پروژه در سازمانهای بزرگ پروژه‌ محوراست که در پایگاه پارس‌مدیر تشریح شده است.

پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه

پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

کنترل پروژه

کنترل پروژه

کنترل پروژه Project control رویکردی نظام‌مند و برنامه ریزی شده برای انجام فعالیت‌ها و ابزاری مدیریتی برای دستیابی به اهداف پروژه‌ها می‌باشد.

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه Project management رهبری و هماهنگی فعالیت‌های کار یک تیم برای موفقیت در دستیابی به اهداف تدوین شده در یک بازه زمانی مشخص است.

نمودار گانت

نمودار گانت

نمودار گانت Gantt chart نوعی نمودار میله‌ای است که برنامه زمان‌بندی پروژه را نشان می‌دهد. یک نمونه آموزشی در اکسل به همراه توضیحات آن قابل دانلود می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com