عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه

ترجمه مقاله عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه

هدف این مقاله، مطرح ساختن اهمیت آموزش عملکرد پروژه، آموزش شغلی و انگیزش و ساختار مدیریت پروژه در سازمان‌های غیر انتفاعی و ایجاد تاثیر آن بر تحقق موفقیت آمیز یک پروژه می‌باشد. بدین منظور، ما پرسشنامه‌ای را طراحی نمودیم. نمونه شامل ۱۸۰ نفر پاسخگو می‌باشد که همه در موسسات بهداشت عمومی اسلوونی در سطح ثانویه فعالیت دارند. برای آزمون اهداف تحقیق، آمار توصیفی و مدل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه مدیریت پروژه استفاده شد.

نتایج نشان می‌دهند که متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون مبین ۷۵٫۲% تغییر متغیر وابسته بودند که نشان‌دهنده تحقق موفقیت‌آمیز پروژه می‌باشد. سطوح آموزش و آموزش شغلی و انگیزش مجریان پروژه به‌لحاظ آماری تاثیر بامعنایی بر موفقیت تحقق پروژه دارند. ساختار سازمان پروژه و جو سازمانی بر پیاده سازی موفق پروژه در موسسات بهداشت عمومی در سطح ثانویه تاثیری ندارند. ویژگی‌های شناخته شده ی یک محیط حمایتی و تاثیرشان بر پیاده سازی موفق یک پروژه در موسسات بهداشت عمومی، نتایج نظری و عملی را بوجود می‌آورند. نتایج این تحقیق برحسب یک محیط حمایتی از مدیریت پروژه، برای طراحان نوآوری‌های فرایند کاری سودمند خواهد بود.

کلید واژه ها: مدیریت، مدیریت پروژه، بهداشت عمومی، تحقیق، تجزیه و تحلیل رگرسیون

ترجمه بخشی از مقاله

پروژه، بعنوان یک شیوه پیاده سازی فرایند کاری، عامل اصلی تاثیرگذار بر بقای سازمان و همینطور ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در بازار جامعه ی امروزی به شمار می‌ آید. با استفاده از نتایج پروژه ها، سازمان‌ها فرایندهای جدید، کالاها و خدمات بهتر، ارزان تر و سریع تری را توسعه می‌دهند. پروژه‌ها از نظر برآورده ساختن نیاز خریدارن و بهبود بهره‌وری و اثربخشی نیز دارای اهمیت هستند. اجرای موفق پروژ‌ها، مزیت رقابتی یک شرکت را در بازارهای محلی، منطقه‌ای و جهانی افزایش می‌دهد. شرکا برای پیاده‌سازی یک پروژه، تمامی ارزش ها، دانش‌ها و مهارت هایشان را در دستیابی به اهداف مطلوب خود، یعنی کالاها و خدمات هدف قرار می‌دهند. عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه باید شناسایی شوند.

یک پروژه زمانی موفق است که منافع یا مزایای پیش‌بینی شده شرکا برآورده شده باشند. برای نمونه، متداول ترین دلایل شکست پروژه در حوزه فناوری اطلاعات بررسی شده است. برنامه‌ریزی ضعیف پروژه، مدیریت مالی ضعیف، مشارکت و پشتیبانی ناکافی مدیریت ارشد، ناتوانی پیمانکار از جمله این عوامل هستند. همچنین پیامدهای پروژه‌های نافرجام نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد چندین عامل بر موفقیت پروژه تاثیرگذار بودند. عوامل داخلی (سازمانی) و خارجی (محیطی) ارکان موفقیت پروژه را تشکیل می‌دهند. یافته اصلی پژوهش این است که مسئله عمده، تعیین موفقیت پروژه می‌باشد. این موضوع باید بوسیله یک ارزیاب صورت گیرد. عواملی نیز بعنوان عوامل اصلی تاثیرگذار بر موفقیت پروژه در نظر گرفته می‌شوند. هزینه، زمان و کیفیت یا سوگیری‌ها و فرهنگ نظام‌مند از این جمله هستند. بنابراین عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه بسیار مهم است.

دانلود اصل مقاله مدیریت پروژه

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله