این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

سیستم خبره

سیستم خبره

سیستم خبره Expert system سیستمی مبتنی بر کامپیوتر در حوزه هوش مصنوعی است که از توانایی تصمیم‌گیری مانند یک انسان اندیشمند برخوردار است.

سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی : تعاریف و مفاهیم

سوداد اطلاعاتی Information literacy مجموعه قابلیت‌ها و توانایی‌های تشخیص این مساله است که چه زمانی به وجود اطلاعات نیاز است و چه زمانی نیاز نیست.

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

پرسشنامه سواد اطلاعاتی دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استانداد همراه با شرح و تفسیر با آن هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می باشد.

پرسشنامه سواد دیجیتال

سواد دیجیتال

سواد دیجیتالی Digital literacy مهارت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فعالیت‌های روزمره و شخصی یا عملکرد شغلی است.

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت Management information system سیستمی جامع و یکپارچه مبتنی بر رایانه است که نتیجه عملکرد آن ارائه اطلاعات جهت پشتیبانی مدیریت سازمان است.

OLAP چیست؟

پردازش تحلیلی برخط OLAP

OLAP چیست؟ سیستم پردازش تحلیلی برخط Online analytical processing رویکردی برای پاسخ سریع به جست‌وجوهای چندبعدی در یک سیستم کامپیوتری است.

سیستم گزارشات مدیریت

سیستم گزارشات مدیریت MRS

سیستم گزارشات مدیریت MRS سامانه‌ای نظام‌مند است که با گردآوری، ذخیره و بازاریابی داده‌ها و اطلاعات به مدیریت در امر تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش هیجانی

سیستم پردازش تراکنش TPS

سیستم پردازش معاملات TPS

سیستم پردازش معاملات Transaction processing system روشی مبتنی بر فناوری اطلاعات جهت یکپارچه‌سازی بخش‌های مجزای یک سیستم کاری است. در برخی مقاله‌ها نیز با عنوان سیستم پردازش تراکنش ترجمه شده است.

سیستم پردازش تراکنش TPS

سیستم پردازش تراکنش TPS

سیستم پردازش تراکنش یا Transaction Processing System سیستمی برای گردآوری و تحلیل داده‌ها و ارائه اطلاعات پیرامون فعالیت‌ها و عملیات سازمان می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com