پرسشنامه مدیریت فرایند کسب و کار

دانلود پرسشنامه مدیریت فرایند سازمان

فایل ورد پرسشنامه مدیریت فرایند کسب و کار سازمان

هدف: بررسی فرایندهای کسب و کار در سازمان

ابعاد: مدیریتی، سازمانی، فرایندی، انسانی و فنی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی مدیریت فرایند کسب و کار

مدیریت فرایند کسب و کار مجموعه فرایندهایی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا کارآیی کسب و کارشان را بهبود بخشند. در واقع این مجموعه فرایندها کارآیی و اثر بخشی هر سازمان را با اتوماتیک نمودن فرایند کسب و کار آن سازمان بهینه می‌سازند. از مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) تحت عنوان مهندسی مجدد فرایندها (BPR) نیز یاد می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها دارای فرایند‌های کسب و کار هستند که این فرایند‌ها برای مدل کسب و کار آن شرکت منحصر به فرد خواهند بود. از آنجاییکه این فرایندها با توجه به شرایط خاص بازار، بارها و بارها تکامل می‌یابند، راه کار BPM که برمی‌گزینند، باید بتواند خود را با شرایط و نیازمندی‌های شرکت در پاسخ به شرایط جدید تطبیق دهد.شرکت‌ها برای بهره‌گیری اثر بخش از BPM باید تنها به داده‌ها و مدیریت داده‌ها متمرکز نشوند. بلکه شیوه فرایند‌گرا را برگزینند. این شیوه تمایزی بین کارهای انجام شده توسط انسان یا کامپیوتر قائل نمی‌شود.