پرسشنامه مدیریت فرایند کسب‌وکار

دانلود پرسشنامه مدیریت فرایند کسب‌وکار دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه مدیریت فرایند کسب‌وکار

ابعاد: ارتباط با تامین کننده، کارائی درون سازمانی و ارتباط با مشتری

تعداد سوالات: ۳۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

دانلود پرسشنامه مدیریت فرایند سازمان

ابعاد: مدیریتی، سازمانی، فرایندی، انسانی و فنی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استقرار مدیریت کسب‌وکار

ابعاد: استراتژی، فرهنگ، افراد (منابع)، حاکمیت، روش، عملکرد مالی

تعداد سوال: ۳۸ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه


تعریف مفهومی و عملیاتی مدیریت فرایند کسب‌وکار

مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) مجموعه فرایندهایی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا کارآیی کسب‌وکارشان را بهبود بخشند. در واقع این مجموعه فرایندها کارآیی و اثر بخشی هر سازمان را با اتوماتیک نمودن فرایند کسب‌وکار آن سازمان بهینه می‌سازند. از مدیریت فرایند کسب‌وکار تحت عنوان بازمهندسی فرایند یا مهندسی مجدد (BPR) نیز یاد می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها دارای فرایند‌های کسب‌وکار هستند. این فرایند‌ها برای مدل کسب‌وکار با استفاده از پرسشنامه مدیریت فرایند کسب‌وکار قابل سنجش است.

از آنجاییکه این فرایندها با توجه به شرایط خاص بازار، بارها و بارها تکامل می‌یابند، راه کار BPM که برمی‌گزینند، باید بتواند خود را با شرایط و نیازمندی‌های شرکت در پاسخ به شرایط جدید تطبیق دهد. شرکت‌ها برای بهره‌گیری اثر بخش از BPM باید تنها به داده‌ها و مدیریت داده‌ها متمرکز نشوند. بلکه شیوه فرایند‌گرا را برگزینند. این شیوه تمایزی بین کارهای انجام شده توسط انسان یا کامپیوتر قائل نمی‌شود. مدیریت فرایند کسب‌وکار عبارتست از شناخت فرایندهای سازمانی که هدفشان، برآورده ساختن نیازهای مشتریان است.

فرایند : فرایند عباتست از از یک سری فعالیت‌های مرتبط به هم که برای رسیدن به هدفی خاص انجام می‌شوند. فرایند را می‌توان یک زنجیره ارزش دانست که هر مرحله (هر دانه زنجیر) ارزشی به مرحله قبل می‌افزاید. بنابراین، فرایندهای کسب‌وکار عبارتند از فعالیت‌های اساسی در ســازمان که محدود به مرزهای وظیفه‌ای نیستند و منابع انسانی، مهارتهای مدیریتی و فناوری را به منظور تمرکز سازمان بر استراتژی ایجاد ارزش برای ذی‌نفعان و بخصوص مشتریان به هم مرتبط می‌کنند. فرایندهای کسب‌وکار با فرایندهای کاری فرق دارند. بنابراین پرسشنامه مدیریت فرایند کسب‌وکار را دانلود کنید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله