عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کسب‌وکار

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت کسب‌وکار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوال: ۳۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کسب‌وکار

ابعاد: استراتژی، فرهنگ، افراد (منابع)، حاکمیت، روش، عملکرد مالی


تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت کسب‌وکار

عوامل حیاتی موفقیت CSF اشاره به یک مجموعه عامل دارد که برای موفقیت یک حوزه خاض در سازمان ضروری هستند. این عوامل باید قبل از بکارگیری آن حوزه در سازمان مورد پایش قرار گیرند. بنابراین عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کسب‌وکار شامل عواملی است که سنجش آنها پیش از بکارگیری هر رویکردی در سازمان الزامی است. براساس پرسشنامه حاضر این عوامل شامل استراتژی، فرهنگ، افراد، حاکمیت، روش، عملکرد مالی می‌باشند. این پرسشنامه با طیف لیکرت پنج درجه تنظیم شده است.

مدیریت فرایند کسب‌وکار : مدیریت فرایند کسب‌وکار مجموعه فرایندهایی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا کارآیی کسب‌وکارشان را بهبود بخشند. در واقع این مجموعه فرایندها کارآیی و اثر بخشی هر سازمان را با اتوماتیک نمودن فرایند کسب‌وکار آن سازمان بهینه می‌سازند. مدیریت کسب‌وکار مجموعه فرایندهایی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا کارآیی کسب‌وکارشان را بهبود بخشند. در واقع این مجموعه فرایندها کارآیی و اثر بخشی هر سازمان را با اتوماتیک نمودن فرایند کسب‌وکار آن سازمان بهینه می‌سازند.

بسیاری از شرکت‌ها دارای فرایند‌های کسب‌وکار هستند که این فرایند‌ها برای مدل کسب‌وکار آن شرکت منحصر به فرد خواهند بود.  این فرایندها با توجه به شرایط خاص بازار، بارها و بارها تکامل می‌یابند. بنابراین راه کار BPM باید بتواند خود را با شرایط و نیازمندی‌های شرکت در پاسخ به شرایط جدید تطبیق دهد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله