پرسشنامه بانکداری اینترنتی

دانلود پرسشنامه بانکداری اینترنتی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی دیدگاه‌ها و نظرات مشتریان در زمینه پذیرش بانکداری اینترنتی

ابعاد: سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، نگرش نسبت به استفاده و نیت یا قصد رفتاری برای استفاده

تعریف مفهومی پرسشنامه بانکداری اینترنتی

بانکداری اینترنتی به عنوان یکی از مهمترین مدل‌های بانکداری الکترونیک محسوب می‌شود. اینترنت بانک در واقع شعبه مجازی و بیست و چهار ساعته یک بانک محسوب می‌شود که به مشتری امکان می‌دهد فارغ از قید زمان و مکان اقدام به تراکنش مالی کند. اینترنت بانک تنها شامل صفحات ساده وب نیست که صرفا جهت اطلاع رسانی استفاده می‌شدند. بانکداری اینترنتی سیستم تراکنش دوجانبه و یک شعبه بانکی در منزل هر مشتری است. با رشد اینترنت در جهان، گسترش خدمات مالی نیز امری بدیهی است.

بانکداری اینترنتی به مشتریان این امکان را می‌دهد که کلیه تبادلات بانکی خود را بدون استفاده از پول نقد، فقط با یک کلیک بر دکمه ماوس در منزل یا محل کار خود انجام دهند. این امکان دسترسی برای مشتریانی که خواهان تسهیلات هستند و تمایلی به مراجعه به شعب بانک و ایستادن در صف‌های بانک را ندارند، مزیت مهمی به شمار می‌آید. بانکداری آن لاین فرصتی را برای بانک‌ها فراهم می‌آورد که ارتباط با مشتریان خود را یکپارچه ساخته و گسترش دهند که البته این ارتباط با ارائه خدمات مالی مورد نیاز مشتریان در منازل و محل کار آن‌ها افزایش می‌یابد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بانکداری اینترنتی از ابزار پرسشنامه بانکداری اینترنتی استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۱۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله