پرسشنامه بانکداری آنلاین

دانلود پرسشنامه بانکداری آنلاین پیکاراینن

فایل ورد پرسشنامه بانکداری آنلاین پیکاراینن

هدف: بررسی پذیرش بانکداری آنلاین

ابعاد: سهولت استفاده ادراک شده، امنیت و حریم شخصی، سودمندی ادراک شده، میزان اطلاعات و لذت ادراک شده

تعداد سوالات: ۲۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی بانکداری آنلاین

بانکداری و انجام عملیات بانکی شامل تراکنش های خرید و نقل و انتقالات پول از طریق اینترنت، پیامک، تلفن همراه، گوشی های هوشمند، برنامه همراه بانک، وب سایت های اینترنت بانک و خدمات برخط بانکی را بانکداری آنلاین گویند. در بانکداری آنلاین مشتریان بدون اینکه به صورت فیزیکی با بانک یا کارکنان آن ارتباط داشته باشند عملیات بانکی خود را انجام می دهند. بانکداری آنلاین یکی از جلوه های بانکداری الکترونیک است که در بستر اینترنت انجام می شود. بنابراین با استفاده از مدل پذیرش فناوری موسوم به مدل تم دیویس قابل بررسی است.