این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت تولید

پایگاه مقاله مدیریت تولید شامل تاریخچه، تعاریف، مفاهیم و مقدمه ای بر مدیریت تولید و عملیات

یکی از مباحث مهم در کسب و کار، چگونگی مدیریت عملیات و تحقق محصولات است . موضوع مدیریت تولید و عملیات در مباحث مدیریتی از سابقه‌ای بیش از یکصد سال برخوردار است.

مدیریت لجستیک زنجیره تامین

مدیریت لجستیک زنجیره تامین

ترجمه مقاله مدیریت لجستیک مبتنی بر کارت امتیازی فازی در زنجیره تامین توانمند. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا ترجمه شده است.

پرسشنامه مدیریت زمان

پرسشنامه مدیریت زمان

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۱۴ گویه طیف لیکرت ۵ درجه با هدف بررسی مدیریت زمان

پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت ریسک پروژه دارای ابعاد ریسک مالی، ریسک مدیریتی، ریسک سازمانی، ریسک تولید، ریسک بازاریابی و ریسک فنی.

نمودار چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول شامل کلیه مراحلی است که تحقیق و توسعه، تولید نمونه اولیه، معرفی، رشد، بلوغ و افول محصول را در بر میگرید و در بازاریابی محصول رکن مهمی است.

پرسشنامه هزینه‌یابی کیفیت

پرسشنامه هزینه‌یابی کیفیت

دانلود پرسشنامه هزینه‌یابی کیفیت با ابعاد هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری کیفیت، هزینه های ارزیابی کیفیت، هزینه های شکست درونی، هزینه های شکست بیرونی.

پرسشنامه نوآوری محصول

پرسشنامه نوآوری محصول

دانلود پرسشنامه نوآوری محصول دارای ۶ بعد مشخص و ۲۰ گویه طیف لیکرت ۵ درجه و به همراه روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

تولید در کلاس جهانی

تولید در کلاس جهانی

تولید در کلاس جهانی یکی از سیستم های تولید شده در جهان است و شامل مجموعه متفاوتی از مفاهیم، اصول و تکنیک ها برای مدیریت و راه اندازی یک شرکت تولیدی است.

تولید در کلاس جهانی

پرسشنامه تولید در کلاس جهانی

دانلود پرسشنامه تولید در کلاس جهانی به همراه روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر دارای ابعاد و گویه‌های مشخص به صورت مقایسه زوجی

پرسشنامه عملکرد ساختمان سبز

پرسشنامه عملکرد ساختمان سبز

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد ساختمان سبز همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و پرسشنامه خبره – مقایسه زوجی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com