این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

تکنیک های خلاقیت سازمانی

تکنیک‌های خلاقیت سازمانی

استفاده از تکنیک‌های خلاقیت سازمانی یکی از راه‌ها و روش‌هایی برای ارتقاء سطح خلاقیت و توانایی حل خلاقانه مسائل سازمان است.

خلاقیت سازمانی

خلاقیت سازمانی

خلاقیت سازمانی (Organizational creativity) ایجاد یک ایده، روش، فرایند، محصول یا خدمت جدید و ارزشمند توسط افرادی است که در یک شرکت فعالیت می‌کنند.

نوآوری سازمانی

نوآوری سازمانی

نوآوری سازمانی (Organizational Innovation) به معنای ایجاد یا بکارگیری یک ایده، روش یا فرایند جهت ارائه محصول یا خدمت نو به بازار می‌باشد.

مدیریت تعارض سازمانی

مدیریت تعارض سازمانی

تعارض سازمانی (Organizational conflict) موقعیتی است که بین نیازها، ارزش‌ها و منافع واقعی یا ادراک‌شده افراد و گروه‌های تضاد وجود داشته باشد.

انگیزش نیروی انسانی

انگیزش نیروی انسانی

انگیزش نیروی انسانی (Employee motivation) محرکی درونی و شخصی است که فرد را به انجام فعالیت‌های شغلی به صورتی کارا و اثربخش تشویق می‌کند.

مدیریت بحران

مدیریت بحران سازمانی

مدیریت بحران (Crisis Management) فرایندی است که سازمان در مواجهه با اتفاقات مخرب، مبهم، غیرمنتظره با پیامدهای بزرگ، در پیش می‌گیرد.

ارزیابی عملکرد سازمانی

ارزیابی عملکرد سازمانی

ارزیابی عملکرد (Performance Appraisal) روشی نظام‌مند جهت بازنگری عملکرد شغلی کارکنان و تعیین سهم نسبی آنها در دستیابی به اهداف سازمان است.

مدیریت عملکرد سازمانی

مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد (Performance management) فرایندی است که تضمین می‌کند فعالیت‌های سازمان منجر به تحقق اهداف به شیوه‌ای کارا و اثربخش می‌گردد.

مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان

مدیریت عملکرد استراتژیک

مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان کوششی نظام‌مند برای بهبود توانمندی کارکنان در انجام فعالیت‌های شغلی براساس یک برنامه بلندمدت سازمانی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com