این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مقاله ترجمه شده مدیریت

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت و مهندسی صنایع: مقاله های انگلیسی از مجلات معتبر انتخاب و به صورت تخصصی و مدیریتی ترجمه شده است.

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی

مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی و دانلود و خرید اینترنتی مقاله ترجمه شده آن هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک از منابع معتبر ساینس دایرکت و امرالد با کیفیت مناسب و تخصصی برای پژوهشگران توسط پایگاه پارس مدیر

مدیریت کیفیت فراگیر

ترجمه مدیریت کیفیت جامع

ترجمه مدیریت کیفیت جامع یا فراگیر (TQM) : دانلود مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی با کیفیت مناسب و به صورت تخصصی برای پژوهشگران توسط پارس‌مدیر

مدیریت مالیات

کیفیت خدمات مالیات

کیفیت خدمات مالیات : دانلود مقاله چارچوب کیفیت خدمات برای سرویس مالیاتی از دیدگاه فعالان مالیاتی با ترجمه فارسی از پارس مدیر

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

ترجمه مقاله سروکوال

دانلود مقاله انگلیسی مقیاس سروکوال با ترجمه فارسی : مقاله های جدید و همراه با مدل مفهومی در زمینه سروکوال و کیفیت خدمات با ترجمه فارسی

ترجمه مقاله اینترنت اشیاء

ترجمه مقاله اینترنت اشیاء

ترجمه ترجمه مقاله اینترنت اشیاء با عنوان دیدگاه یکپارچه در خصوص عوامل تاثیرگذار بر پذیرش مشتری برای فناوری اینترنت اشیا به صورت فارسی دقیق

سیستم پشتیبانی تصمیم

ترجمه مقاله DSS

ترجمه مقاله DSS : مقاله های ترجمه شده سیستم پشتیبانی از تصمیم یا DSS با ترجمه فارسی براساس مقاله های معتبر و جدید سیستم پشتیبانی تصمیم

هوش تجاری

ترجمه مقاله هوش تجاری

ترجمه مقاله هوش تجاری : دانلود مجموعه مقاله از سایت‌های معتبر ساینس دایرکت و امرالد با ترجمه دقیق و تخصصی به زبان پارسی توسط پارس‌مدیر

مقاله ترجمه شده سیستم خبره

مقاله ترجمه شده سیستم خبره

مقاله ترجمه شده سیستم خبره و ایجاد سیستم خبره ارجاع بیمارستان همراه با یک الگوریتم سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری مبتنی بر بهینه سازی و پیش‌بینی قابل دانلوداست.

ترجمه مقاله تکنیک دلفی

ترجمه مقاله تکنیک دلفی

آموزش کاربردی روش دلفی براساس مقاله سامرویل با عنوان کاربرد موثر روش دلفی در تحقیق که به فارسی توسط پارسمدیر ترجمه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com