مقاله ترجمه شده سیستم خبره

مقاله ترجمه شده سیستم خبره

عنوان مقاله ترجمه شده سیستم خبره : طراحی سیستم خبره بیمارستان مبتنی بر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری

تحقیق کنونی برای ایجاد یک سیستم خبره با استفاده از یک مسئله ارجاع بیمارستانی به عنوان یک نمونه، شیوه جدیدی را ارائه می‌دهد. عوامل زیادی نظیر خصیصه‌های سازمانی، ریسک‌های بیمار، پیمودن مسافت و فرصت‌های ادامه حیات و عوارضی که باید در تصمیم‌گیری انتخاب بیمارستان گنجانده شوند. مطلوب این است که هر بیمار به طور جداگانه به وسیله فرایند تصمیم نه تنها با در نظر گرفتن وضعیتشان بلکه باورهای آن‌ها در مورد موازنه‌های میان خصیصه‌های بیمارستانی مطلوب، درمان شود. یک سیستم خبره سیستم پشتیبانی تصمیم می‌تواند به این تصمیم‌گیری پیچیده کمک نماید.

سیستم خبره بیمارستان بویژه زمانی که عوامل زیادی باید در نظر گرفته شوند، ما روشی را پیشنهاد داده ایم که الگوریتم سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری مبتنی بر بهینه سازی و پیش‌بینی (PODSS) خوانده می‌شود که بدون یک پایه دانش مشخص، سیستم خبره‌ای را به وجود می‌آورد. این الگوریتم دانش را خودش با ایجاد طبقه سازی‌های یادگیری ماشینی از طریق مجموعه‌ای از نمونه‌های برچسب زده شده، کسب می‌کند.

در پاسخ به یک سؤال،‌الگوریتم با استفاده از یک مرحله بهینه سازی، یک پیشنهاد سفارشی می‌دهد که به بیمار کمک می‌کند تا اینکه احتمال دستیابی به یک نتیجه مطلوب را به حد اکثر برساند. در این حالت،‌بیمارستان پیشنهادی، راه حل بهینه‌ای است که احتمال نتیجه مطلوب را بیشینه می‌کند. این سیستم خبره با طرح‌ریزی درست می‌تواند عوامل زیادی را ترکیب کند تا اینکه سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری انتخاب بیمارستان را در سطح فردی ارائه نماید.

دانلود اصل مقاله ترجمه شده سیستم خبره

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله