کتاب سیستم خبره

عنوان: کتاب سیستم خبره

عنوان کتاب به لاتین: Expert Systems Design and Development

نویسنده: جان دارکین John Durkin

ترجمه: مانی عابدینی و تورج بنی‌سلیم

متن کتاب: فارسی

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: ۹۲ صفحه

محتوا: خلاصه کتاب

دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق کیفی

معرفی کتاب سیستم خبره

فصل اول: معرفی سیستم‌های خبره

در این فصل ابتدا تاریخچه ماشین‌های هوشمند تشریح شده است. سپس موضوع هوش مصنوعی تشریح شده است. رشد هوش مصنوعی و تولید مجدد هوش مصنوعی تشریح گردیده است. دربخش سوم از فصل اول به موضوع سیستم خبره ورود شده است. در این فصل پایگاه دانش و موتور استنتاج تشریح شده است. در نهایت در این فصل چندین مثال کاربردی در زمینه سیستم خبره تشریح شده است.

فصل دوم: ویژگی های سیستم‌های خبره

در این فصل ابتدا ساختار سیستم خبره Expert System Structure تشریح شده است. یک فرد را زمانی خبره به مسئله ای م یگوییم که او دانش خاصی در مورد آن مسئله داشته باشد. در ادامه پایگاه دانش Knowledge Base تشریح شده است. حافظه کاری، موتوراستنتاج، سهولت توضیح و توضیح چگونگی در ادامه بیان شده است.

فصل سوم: ارائه و بازنمایی دانش

دراین فصل مرورمختصری برکلیه روشهای موجود و شناخته شده دربازنمایی دانش انجام میشود این روشها شامل روشها و زبانهای منطقی ودیگرروشها درزمینه بازنمایی دانش می باشد این راه کارها بسته به نوع کاربرد مورد استفاده قرارمی گیرند و پایه گزارروش استنتاج درسیستم مبتنی بردانش خواهند بود. در مهندسی دانش یکی ازفازهای طراحی سیستم مبتنی بردانش طراحی پایگاه دانش می باشد.

فصل چهارم: تکنیک های استنتاج

در فصل سه کتاب سیستم خبره نشان داده شد که چگونه می توان دانش را به یک سیستم خبره ارائه کرد. در این فصل ارائه میگردد که چگونه سیستم م یتواند با این دانش استدلال کرده و یک مسئله را حل کند. فرآیند استنتاج خود شامل تکنیک استنتاج است که تکنیک های مختلف نحوه ترکیب دانش درون پایگاه دانش و اطلاعات و حقایق درون حافظه کاری را با هم نشان میدهند.