کتاب سیستم خبره

عنوان: کتاب سیستم خبره

عنوان کتاب به لاتین: Expert Systems Design and Development

نویسنده: جان دارکین John Durkin

ترجمه: مانی عابدینی و تورج بنی‌سلیم

متن کتاب: فارسی

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: ۹۲ صفحه

محتوا: خلاصه کتاب

دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق کیفی

معرفی کتاب سیستم خبره

فصل اول: معرفی سیستم‌های خبره

در این فصل ابتدا تاریخچه ماشین‌های هوشمند تشریح شده است. سپس موضوع هوش مصنوعی تشریح شده است. رشد هوش مصنوعی و تولید مجدد هوش مصنوعی تشریح گردیده است. دربخش سوم از فصل اول به موضوع سیستم خبره ورود شده است. در این فصل پایگاه دانش و موتور استنتاج تشریح شده است. در نهایت در این فصل چندین مثال کاربردی در زمینه سیستم خبره تشریح شده است.

فصل دوم: ویژگی‌های سیستم‌های خبره

در این فصل ابتدا ساختار سیستم خبره Expert System Structure تشریح شده است. یک فرد را زمانی خبره به مسئله‌ای م یگوییم که او دانش خاصی در مورد آن مسئله داشته باشد. در ادامه پایگاه دانش Knowledge Base تشریح شده است. حافظه کاری، موتوراستنتاج، سهولت توضیح و توضیح چگونگی در ادامه بیان شده است.

فصل سوم: ارائه و بازنمایی دانش

دراین فصل مرورمختصری برکلیه روشهای موجود و شناخته شده دربازنمایی دانش انجام می‌شود این روشها شامل روشها و زبانهای منطقی ودیگرروشها درزمینه بازنمایی دانش می‌باشد این راه کارها بسته به نوع کاربرد مورد استفاده قرارمی گیرند و پایه گزارروش استنتاج درسیستم مبتنی بردانش خواهند بود. در مهندسی دانش یکی ازفازهای طراحی سیستم مبتنی بردانش طراحی پایگاه دانش می‌باشد.

فصل چهارم: تکنیک‌های استنتاج

در فصل سه کتاب سیستم خبره نشان داده شد که چگونه می‌توان دانش را به یک سیستم خبره ارائه کرد. در این فصل ارائه میگردد که چگونه سیستم م یتواند با این دانش استدلال کرده و یک مسئله را حل کند. فرآیند استنتاج خود شامل تکنیک استنتاج است که تکنیک‌های مختلف نحوه ترکیب دانش درون پایگاه دانش و اطلاعات و حقایق درون حافظه کاری را با هم نشان میدهند.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله