ترجمه مقاله اینترنت اشیاء

ترجمه مقاله اینترنت اشیاء با عنوان دیدگاه یکپارچه در خصوص عوامل تاثیرگذار بر پذیرش مشتری برای فناوری اینترنت اشیا

منبع: گروه ترجمه پارس مدیر

کیفیت ترجمه: تخصصی

نوع فایل: فایل ورد

دانلود ترجمه مقاله اینترنت اشیاء

هدف : با پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های اینترنت، فناوری اینترنت اشیاء (IOT) تاثیر روزافزونی بر زندگی روزمره ما دارد، و شروع به ارائه ابزارهای جدید مفید و جذابی کرده است. تحقیق جاری به دنبال ایجاد و ازمون مدل یکپارچه از عواملی تعیین کننده پذیرش مشتریان در خصوص فناوری IOT می‌باشد.

روش : مبتنی بر مدل پذیرش فناوری (TAM)، نویسندگان یک مدل پذیرش فناوری IOT را پیشنهاد کردند که شامل سه عامل فناوری ( سودمندی درک شده، سادگی درک شده از استفاده، و اطمینان )، یک عامل بافت اجتماعی ( تاثیر اجتماعی)، و دو شخصیت کاربر فردی (برخورداری درک شده و کنترل رفتاردرک شده) می‌باشد. داده‌ها از ۳۶۸ مشتری چینی برای آزمون و مدل تحقیق از طریق استفاده از مدلسازی تعادل ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده پشتیبانی قوی خاصی برای تاثیرات سودمندی درک شده، سادگی استفاده درک شده، تاثیر اجتماعی، برخورداری درک شده و کنترلرفتار درک شده می‌باشد.

با این حال، اطمینان نقش غیر قابل توجهی را در پیش‌بینی اراده بازی می‌کند. بعلاوه، مشاهده می‌شود که سادگی استفاده درک شده و اطمینان بر سودمندی درک شده تاثیر می‌گذارد. در مقایسه با مدل TAM فردی، مدل یکپارچه توضیحات بیشتری را در خصوص اراده رفتاری کاربر در راستای کاربرد فناوری IOT فراهم می‌کند.

اصالت و ارزش : مدل یکپارچه، عوامل ناشی از تمایل افراد به استفاده از فناوری IOT از دیدگاههای خود فناوری، بافت اجتماعی و ویژگی فردی کاربر را بررسی می‌کند. این مدل ساختارهای تاثیر اجتماعی، بهره مندی و کنترل رفتار درک شده را برای TAM و توسعه‌های موفق TAM در بافت فناوری IOT ارتباط می‌دهد.

دانلود اصل مقاله اینترنت اشیاء

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله