این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه نرم افزار پارس مدیر

دانلود نرم افزارهای کاربردی مدیریت و نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع

نرم افزارهای تحقیق کیفی

نرم افزارهای تحقیق کیفی

نرم افزارهای تحقیق کیفی برنامه‌هایی کاربردی هستند که عملیات کدگذاری، شناسایی مقوله‌ها و ارائه الگوهای تحلیلی را تسهیل می‌کنند.

نرم افزار نت دراو NetDraw

نرم افزار نت دراو NetDraw

نرم افزار نت دراو NetDraw : لینک دانلود برنامه به همراه نرم‌افزار یوسینت برای طراحی انواع شبکه‌های ارتباطی و گراف‌های نگاشت شناختی و علی

نرم افزار انویوو NVivo

نرم افزار انویوو NVivo

دانلود نرم افزار انویوو NVivo : نسخه کامل و بدون محدودیت نرم‌افزار جهت انجام تحلیل داده‌های کیفی و محاسبات انواع روش تحقیق کیفی و مصاحبه‌های تخصصی

نرم افزار اطلس تی Atlas.ti

نرم افزار اطلس تی Atlas.ti

دانلود نرم افزار اطلس تی Atlas.ti : نسخه کامل و بدون محدودیت نرم‌افزار جهت انجام تحلیل داده‌های کیفی و مصاحبه‌های تخصصی انواع پژوهش کیفی

دانلود اموس AMOS

نرم افزار اموس AMOS

دانلود نرم افزار آماری اموس AMOS نسخه کامل برای انجام مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی و بررسی روابط متغیرهای مدل با استفاده از ایموس

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com