این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تئوری سازمان و مدیریت

مدیریت شهری

مدیریت شهری

مدیریت شهری شامل سیاست‌ها، برنامه و فعالیت‌هایی است که تضمین می‌کند جمعیت درحال رشد شهر از زیرساخت‌ها، مسکن و اشتغال برخوردار خواهد بود.

تصمیم‌گیری سازمانی

تصمیم‌گیری سازمانی

تصمیم‌گیری سازمانی فرایندی نظام‌مند و یکپارچه برای شناسایی مسائل سازمانی و ارائه راه‌حل‌های بالقوه و انتخاب بهترین راه‌حل می‌باشد.

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه (Research and Development) فعالیت‌های نوآروانه سازمان در زمینه توسعه محصولات جدید، خدمات جدید یا بهبود وضعیت موجود می‌باشد.

مدیریت اقتضایی

مدیریت اقتضایی

نظریه مدیریت اقتضایی (Contingency theory) یک تئوری سازمانی است که ادعا می کند بهترین روش برای مدیریت، رهبری یا تصمیم‌گیری سازمانی وجود ندارد.

مدیریت علمی تیلور

مدیریت علمی

مدیریت علمی (Scientific management) یک تئوری کلاسیک مدیریت است که برای تجزیه‌وتحلیل و ترکیب گردش کار توسط فردریک تیلور ارائه شد.

بوروکراسی

بوروکراسی ماکس وبر

بوروکراسی (Bureaucracy) در ادبیات مدیریت شیوه اداره کلاسیک سازمان است که تصمیم‌گیری به صورت متمرکز و با هدف افزایش کارایی سازمانی صورت می‌گیرد.

ماکس وبر

ماکس وبر

ماکس وبر (Max Weber) جامعه‌شناس، تاریخدان، حقوقدان و استاد اقتصاد سیاسی آلمانی و یکی از اثرگذارترین نظریه‌پردازان توسعه مدرن جهان است.

وظایف مدیران

وظایف مدیران

وظایف مدیران سازمان‌ها براساس ادبیات و تئوری‌های سازمان و مدیریت در قالب برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و کنترل دسته‌بندی می‌شود.

تئوری های مدیریت

تئوری‌های مدیریت

تئوری‌های مدیریت (Management theories) رهیافت‌هایی سنتی به شیوه اداره و مدیریت منابع مادی و انسانی سازمان هستند که همچنان در حال توسعه‌اند.

مدیریت سازمان

مدیریت سازمان

مدیریت سازمان (Management) فرایند به‌کارگیری کارا و اثربخش منابع مادی و انسانی تحت نظام ارزشی پذیرفته شده جهت دستیابی به اهداف سازمانی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com