این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تئوری سازمان و مدیریت

مدیریت اقتضایی

مدیریت اقتضایی

نظریه مدیریت اقضایی Contingency theory یک تئوری سازمانی است که ادعا می کند بهترین روش برای مدیریت، رهبری یا تصمیم‌گیری سازمانی یا شرکت وجود ندارد.

مدیریت علمی تیلور

مدیریت علمی

مدیریت علمی یکی از سه نظریه اصلی تئوریهای مدیریت کلاسیک است که توسط فردریک تیلور مطرح شد. تیلور کوشید تا با مطالعات کارسنجی و زمان سنجی مدیریت را علمی کند.

بوروکراسی

بوروکراسی ماکس وبر

بوروکراسی یکی از تئوریهای مدیریت کلاسیک است که توسط ماکس وبر ارائه شد. چار چوب بوروکراسی توانست کارایی سازمان را افزایش دهد و آنها را منطقی جلوه دهد.

ماکس وبر

ماکس وبر

ماکس وبر در ۲۱ آوریل ۱۸۶۴ در آلمان پای به جهان هستی گذاشت و در ۵۶ سالگی آن را ترک کرد. وبر اصول بوروکراسی را در تئوری سازمان و مدیریت ارائه کرده است.

وظایف مدیران

وظایف مدیران

وظایف مدیران سازمان ها براساس ادبیات و مبانی نظری حوزه تئوری های سازمان و مدیریت در قالب برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و کنترل دسته بندی می‌شود.

تئوریهای مدیریت

تئوریهای مدیریت

تئوریهای مدیریت و سیر تحول تئوریهای سازمان مدیریت کلاسیک نئوکلاسیک با مدرن مدل پیشنهادی آرش حبیبی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می‌باشد.

مدیریت سازمان

مدیریت سازمان

مدیریت سازمان Management فرایند به‌کارگیری کارا و اثربخش منابع مادی و انسانی تحت نظام ارزشی پذیرفته شده جهت دستیابی به اهداف سازمانی است.

سازمان چیست

سازمان : تعاریف و مفاهیم

سازمان Organization یک نهاد اجتماعی متشکل از افراد است که برای دستیابی به هدفی مشترک باهم همکاری و تشریک مساعی دارند. سازمان‌ها انتفاعی و غیرانتفاعی هستند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com