این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحلیل کیفی

نگاشت شناختی فازی

نگاشت شناختی فازی

نگاشت شناختی فازی Fuzzy cognitive maps یک روش تحقیق در عملیات نرم است که توسط کاسکو KOSKO به سال ۱۹۸۶ برای بازنمایی دانش خبرگان به شیوه گرافیکی ارائه گردید.

تئوری درام

تئوری درام

تئوری درام و تحلیل تقابلی یک روش ساختاردهی مساله است که بر مبنای تئوری بازی بنا نهاده شده است. تئوری درام یکی از روش‌های تحقیق در عملیات نرم می‌باشد.

گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی

مصاحبه، مشاهده و مطالعات کتابخانه ای سه روش اصلی گردآوری داده‌ها در پژوهش کیفی است که تقریبا در تمامی مطالعات کیفی از این روش‌ها استفاده می‌شود.

مقایسه روش های کیفی

مقایسه روش‌های کیفی

در این مقاله به مقایسه روش‌های کیفی مختلف مانند روش تحلیل مضمون، تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان، گراندد تئوری یا نظریه داده‌بنیاد و پدیدارشناسی پرداخته شده است.

روش استراوس و کوربین

روش استراوس و کوربین

رهیافت های متعددی برای انجام تحقیقات کیفی به روش گراندد تئوری وجود دارد که یکی از مشهورترین آنها روش استراوس و کوربین است و به روش نظام مند شهرت دارد.

روش گراندد تئوری

روش گراندد تئوری

روش گراندد تئوری یکی از روش های تحقیق کیفی در مدیریت و علوم اجتماعی است که با عنوان تئوری داده‌بنیاد یا روش نظریه پردازی زمینه بنیان شناخته می شود.

تحلیل مضمون

تحلیل مضمون

روش تحلیل مضمون یکی از روش‌های تحقیق کیفی در مدیریت و علوم اجتماعی است که تحلیل محتوایی یا تحلیل تِم نیز نامیده می شود و در تحلیل مصاحبه و متن کاربرد دارد.

مشاهده در تحقیق کیفی

مشاهده در تحقیق کیفی

مشاهده در روش تحقیق کیفی برخلاف مشاهده عادی روزانه که فقط به حس بینایی محدود می شود در تحقیقات کیفی، استفاده از تمام حسها برای درک بهتر پدیده می باشد.

اپوخه یا تعلیق

اپوخه

اپوخه مهم‌ترین موضوع روش پدیدارشناسی هوسرل، مفهوم اپوخه است. اپوخه Epoché یک واژه باستانی لاتین به معنای تعلیق قضاوت یا اجتناب از پیش‌داوری است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com