این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رفتار مصرف کننده

مصرف سبز

مصرف سبز

مصرف سبز شیوه‌ای از استفاده از منابع و محصولات است که با حفاظت از محیط زیست برای نسل حاضر و نسل‌های بعدی سازگار می‌باشد. این شیوه مصرف ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم توسعه پایدار یا رفتار پایدار مصرف‌کننده دارد.

نوجویی مصرف‌کننده

نوجویی مصرف‌کننده

نوجویی مصرف‌کننده به میزان پذیرش محصولات و خدمات جدید توسط مصرف‌کنندگان اشاره دارد. همچنین شامل جستجوی تازه‌های ارائه شده به بازار توسط مشتریان می‌باشد.

بازاریابی عصبی (نورومارکتینگ)

بازاریابی عصبی (نورومارکتینگ)

بازاریابی عصبی (نورومارکتینگ) کاربرد علوم اعصاب در بازاریابی با هدف شناسایی درست رفتار مشتری و اثربخشی فعالیت‌های بازارمحور شرکت است.

لید (سرنخ)، مشتری و مصرف کننده

لید (سرنخ)، مشتری و مصرف‌کننده

لید (سرنخ)، مشتری و مصرف‌کننده شامل مجموعه افرادی در بازار هدف است که می‌توانند از طریق فعالیت‌های بازارمحور اقدام به خرید کنند.

کیفیت ادراک شده

کیفیت ادراک‌شده

کیفیت ادراک شده به عنوان ادراک مشتریان از کیفیت و برتری کلی یک محصول یا خدمت با توجه انتظارات از هدف آن در مقایسه با رقبا، تعریف می‌شود.

تاثیر سبک زندگی بر قصد خرید

سبک زندگی و رفتار مصرف‌کننده

سبک زندگی و طبقه اجتماعی افراد با تاثیر بر نگرش‌های آنها بر قصد خرید اثر می‌گذارد بنابراین در مدیریت رفتار مصرف‌کننده جایگاه مهمی دارد.

مدل هوک یا قلاب

مدل هوک

مدل هوک (قلاب) الگویی است که رفتار مصرف‌کننده را براساس چهار گام تحریک، اقدام، پاداش و سرمایه‌گذاری شکل می‌دهد و اهمیت بسیاری دارد.

پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش

پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش

دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه رفتار در نقطه خرید

پرسشنامه رفتار در نقطه خرید

دانلود پرسشنامه رفتار در نقطه خرید همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر در زمینه عوامل موثر بر رفتار خریداران در نقطه خرید

منصفانه بودن خدمات

منصفانه بودن خدمات

ترجمه مقاله اثر ادراک مشتریان از منصفانه بودن خدمات در رستوران‌ها بر احساسات و نیات رفتاری آنها در پایگاه پارس مدیر دردسترس است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com