نوجویی مصرف‌کننده

نوجویی مصرف‌کننده به میزان پذیرش محصولات و خدمات جدید توسط مصرف‌کنندگان اشاره دارد. همچنین شامل جستجوی تازه‌های ارائه شده به بازار توسط مشتریان می‌باشد. این مساله بویژه در زمان حاضر که فناوری همه چیز را خیلی زود دستخوش تغییر می‌کند از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

به عنوان یک پژوهشگر بازاریابی همیشه باید رفتار افراد به عنوان مصرف‌کننده را رصد کنید. برخی از افراد خیلی زود به دنبال محصولات و خدمات جدید می‌روند و در برخی نیز این فرایند کندتر است. همچنانکه در نظریه نشر نوآوری تشریح شده است باید افراد را براساس نوجویی در مصرف به درستی تشخیص داد. بنابراین از این ابزار برای بخش‌بندی بازار و انتخاب بازار هدف نیز می‌توان استفاده کرد.

در مورد مفهوم نوجویی مصرف‌کننده اتفاق نظر وجود ندارد. این پیوستا شامل عنوان اولین خرید از محصولات جدید تا قصد خرید مصرف‌کننده به محصولات مشابه جدید می‌باشد. با این وجود ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت رفتار مصرف‌کننده در این حوزه از غنای کافی برخوردار است. بنابراین در مقاله حاضر کوشش شده است به پشتوانه مبانی نظری موجود به تشریح نوجویی مصرف‌کننده پرداخته شود.

تعریف نوجویی مصرف‌کننده

نوجویی مصرف‌کننده (Consumer innovativeness) به درجه و میزان پذیرش و استقبال از تازه‌های ارائه شده به بازار از سوی مشتریان گفته می‌شود. نوجویی عبارتست از یک ایده، فعالیت یا محصول که از نظر فرد و گروه‌های مرتبط با آن جدید شناخته شده و همگام با تازه‌های فناوری باشد.

توجه به نوجویی به عنوان توجه به سبک‌های جدید، تغییر مدها، تغییر روش‌ها و نیز علاقه به خرید کالاهای شیک و جذاب  تعریف می‌شود. در نهایت رابطه مصرف‌کنندگان را با طرح‌ها و سبک‌های متداول نشان می‌دهد. مصرف‌کنندگانی که نسبت به وجود مد‌های جدید توجه زیادی دارند، همواره در جستجوی کالاهای جدید هستند. این افراد خود را نسبت به سبک‌های جدید به روز نگه می‌دارند. همچنین این افراد احساس می‌کنند که مدها قسمت مهمی از زندگی‌شان هستند.

افراد نوجو معمولا مجلات مد را مطالعه کرده و زمان و پول زیادی را صرف به روز بودن خود می‌کنند. در ادبیات پژوهش بازاریابی، نوگرایی عموماً با پذیرش محصول و یا خدمت جدید زودتر از متوسط مصرف‌کنندگان اندازه‌گیری می‌شود.  اگرچه در برخی از منابع دیگر سطح در‌گیری و علاقه به محصول جدید، پیش‌بینی کننده خوبی برای نوگرایی است. به ویژه زمانی که محصول و یا خدمت برای مردم جدید باشد. بنابراین باید با اهمیت نوجویی مصرف‌کننده آشنایی بیشتری حاصل شود.

اهمیت نوجویی مصرف‌کننده

پذیرش محصولات از طرف مصرف‌کنندگان امری بسیار ضروری و حیاتی و در عین حال فرایندی بسیار ظریف می‌باشد. استقبال از تازه‌ها همیشه با ریسک ادراک‌شده توسط مصرف‌کنندگان همراه است. به عبارت دیگر نوجویی مصرف‌کننده همراه با پذیرش ریسک پذیرش محصولات و خدمات جدید است.

نوجویی یکی از مفاهیم بسیار مهم در رفتار مشتری است. از آنجا که این مقوله با وِیژگی‌های شخصیتی مصرف‌کنندگان نیز در ارتباط است به عنوان نوگرایی مطرح می‌شود و بسیار ضروری و با اهمیت است. کلید موفقیت و سودآور بودن محصولات جدید یک شرکت، شناسایی مصرف‌کنندگانی است که به صورت بالقوه خریداران اولیه محصولات بازار می‌باشند.

گرایش مشتریان به پذیرش محصول، ایده، خدمات و کالاهای جدید نقش مهمی را در  تئوری‌های بازاریابی ایفا می‌کند. از نقطه نظر شخصی هر مصرف‌کننده‌ای یک نوگرا است و هر یک از ما برخی از محصولات و ایده‌های جدید را در زندگی پذیرفته‌ایم. بنابراین اینکه چگونه مصرف‌کنندگان به سرعت و به آسانی یک چیز جدید را می‌پسندند اهمیت دارد. همچنین دلیل اهمیت نوگرایی مصرف‌کننده در این است که این موضوع تاثیر بسزایی در پذیرش محصول جدید و سرعت پذیرش این محصولات دارد.

نتیجه‌گیری

نوجویی مصرف‌کننده به معنای درجه سرعتی است که یک فرد نوآوری را زودتر از دیگر اعضای جامعه خود می‌پذیرد. در برخی از تحقیقات نوگرایی به معنای تمایل شدید پنهان مصرف‌کننده به چیزهای جدید و تجربه‌های متفاوت است. در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت‌ها قرار دارند. با توجه به اینکه امروزه برای بسیاری از شرکت‌ها نوآوری بیشترین اهمیت را دارد. بسیاری از شرکت‌ها برای حفظ موقعیت خود در عرصه رقابت سعی در ایجاد نوآوری در محصول و یا خدمت خود می‌کنند.

3.7 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله