این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش تحقیق

ماهیت روش علمی

ماهیت روش علمی

ماهیت روش علمی بر شیوه استدلالی قیاسی-استقرایی دلالت دارد که بر اساس اصول مکتب فکری اثبات گرایی پایه‌گذاری شده و براساس تجربه حسی انجام می شود.

بیان مساله تحقیق

بیان مساله تحقیق

بیان مساله اولین قسمت یک پروپوزال مدیریت است که پژوهشگر باید در آن مشکلی که با آن مواجه است را شرح دهد و سپس اهمیت و ضرورت بررسی این مشکل را بیان کند.

گزاره های تحقیق

گزاره های تحقیق

گزاره های تحقیق شامل اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق است و به عنوان یک بخش اصلی پروپوزال مدیریت و علوم اجتماعی باید باهم منطبق باشد.

چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری مبنایی است که تمام پژوهش بر مبنای آن اجرا می‌شود. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع (پیشینه پژوهش) فراهم آمده است.

پیاز پژوهش

پیاز پژوهش

مدل پیاز پژوهش نشاندهنده فرایندهای انجام پژوهش است. بر اساس این مدل یک پژوهش از لایه‌های مختلفی تشکیل می‌شود که در آن هر لایه متاثر از لایۀ بالاتر است.

مقاله روش تحقیق

مقاله روش تحقیق

مقاله روش تحقیق به همراه راهنمای نگارش و تدوین مقاله های علمی-پژوهشی هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر دردسترس می باشد.

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی و آموزش روش تحقیق کیفی با رویکرد کاربردی در مدیریت و علوم اجتماعی به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

روش تحقیق مشاهده ای

روش تحقیق مشاهده ای

در حوزه مدیریت و علوم اجتماعی روش تحقیق مشاهده ای (Observational study) به تفسیر پارامترهای جامعه براساس یک نمونه می پردازد.

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته کمی و کیفی رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت : در این روش از هر دو روش کمی و کیفی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده می شود.

روش پژوهش علمی

روش پژوهش علمی

روش پژوهش به همراه علمی آمورش روش تحقیق علمی و کاربرد آن در مدیریت و علوم و رفتاری به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com