این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش تحقیق کیفی

کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

دانلود کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت نوشته حسن دانایی فرد، مهدی الوانی و عادل آذر انتشارات صفار شامل آموزش روش تحقیق کیفی در مطالعات سازمان و مدیریت

نگاشت علی

نگاشت علی

روش نگاشت علی Causal Mapping یکی از روش‌های نگاشت شناختی است که در دسته مطالعات سیستم های نرم قرار داشته و در روش تحقیق کیفی از کاربرد فراوانی برخوردار است.

نظریه سازه شخصی

نظریه سازه شخصی

نظریه سازه شخصی personal constructs توسط جورج کلی به سال ۱۹۵۵ مطرح گردید. برای فهم مباحث نگاشت شناختی باید با این نظریه آشنا شوید.

مقایسه روش های کیفی

مقایسه روش‌های کیفی

در این مقاله به مقایسه روش‌های کیفی مختلف مانند روش تحلیل مضمون، تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان، گراندد تئوری یا نظریه داده‌بنیاد و پدیدارشناسی پرداخته شده است.

روش استراوس و کوربین

روش استراوس و کوربین

رهیافت های متعددی برای انجام تحقیقات کیفی به روش گراندد تئوری وجود دارد که یکی از مشهورترین آنها روش استراوس و کوربین است و به روش نظام مند شهرت دارد.

روش گراندد تئوری

روش گراندد تئوری

روش گراندد تئوری یکی از روش های تحقیق کیفی در مدیریت و علوم اجتماعی است که با عنوان تئوری داده‌بنیاد یا روش نظریه پردازی زمینه بنیان شناخته می شود.

مشاهده در تحقیق کیفی

مشاهده در تحقیق کیفی

مشاهده در روش تحقیق کیفی برخلاف مشاهده عادی روزانه که فقط به حس بینایی محدود می شود در تحقیقات کیفی، استفاده از تمام حسها برای درک بهتر پدیده می باشد.

افقی‌سازی در پدیدارشناسی

افقی‌سازی

افقی‌سازی آغاز تحلیل داده‌های پژوهش در تحقیق پدیدارشناسی است و در این مرحله باید توضیحات کلامی هر شرکت‌کننده در ارتباط با پرسش‌های پژوهش تحلیل شوند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com