کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

دانلود کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

مشخصات کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

عنوان: روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع

نویسندگان: حسن دانایی فرد، مهدی الوانی و عادل آذر

شامل: مبانی فلسفی پژوهش و استراتژی های پژوهش کیفی

فرمت فایل: PDF

زبان فایل: فارسی

نوع فایل: خلاصه کتاب

تعداد صفحات: ۳۶ صفحه

معرفی کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

کتاب «روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع» نوشته مشترک حسن دانایی‌فرد، مهدی الوانی و عادل آذر است. این کتاب شامل مبانی فلسفی پژوهش، استراتژی پژوهش کیفی و استراتژی پژوهش‌های ترکیبی است. این کتاب در سه بخش و ده فصل تنظیم شده است. کتاب «روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع» از سوی انتشارات صفار منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

در بخش نخست، مبانی فلسفه تحقیق مدیریتی ارائه شده است. بدون آشنایی با پارادایم‌های فلسفی پژوهش، پژوهشگر دچار لغزش‌های خطرناکی در انجام و ارزیابی پژوهش‌های مدیریتی خواهد شد. فهم این شالوده‌های فلسفی برای پژوهشگران بسیار ضروری است.

در بخش دوم، شش استراتژی مهم در پژوهش‌های کیفی مطرح شده و یک فصل هم به بررسی روایی و پایایی تحقیق کیفی اختصاص داده شده است. استراتژی مطالعه موردی، قوم نگاری، روش گراندد تئوری یا نظریه‌پردازی داده بنیاد و تحلیل ذی‌نفع در این بخش تشریح شده است.

بخش سوم به پژوهش شیوه‌های ترکیبی اختصاص دارد که در دو فصل معرفی می‌شود. استراتژی پژوهش شیوه‌های ترکیبی در مطالعات سازمان و مدیریت تشریح شده است. در فصل پایانی کتاب نیز استراتژی اقدام پژوهی در مطالعات سازمان و مدیریت تشریح شده است.