کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

عنوان: کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت : رویکردی جامع

نویسندگان: حسن دانایی فرد، مهدی الوانی و عادل آذر

شامل: مبانی فلسفی پژوهش و استراتژی‌های پژوهش کیفی

فرمت فایل: PDF

زبان فایل: فارسی

نوع فایل: خلاصه کتاب

تعداد صفحات: ۳۶ صفحه

دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق کیفی

معرفی کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت : رویکردی جامع؛ نوشته مشترک حسن دانایی‌فرد، مهدی الوانی و عادل آذر است. این کتاب شامل مبانی فلسفی روش تحقیق کیفی، استراتژی پژوهش کیفی و استراتژی پژوهش‌های ترکیبی است. این کتاب در سه بخش و ده فصل تنظیم شده است. کتاب «روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع» از سوی انتشارات صفار منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

فصول کتاب روش تحقیق کیفی با رویکردی جامع

فصول کتاب روش تحقیق کیفی با رویکردی جامع

در بخش نخست، مبانی فلسفه تحقیق مدیریتی ارائه شده است. بدون آشنایی با پارادایم‌های فلسفی پژوهش، پژوهشگر دچار لغزش‌های خطرناکی در انجام و ارزیابی پژوهش‌های مدیریتی خواهد شد. فهم این شالوده‌های فلسفی برای پژوهشگران بسیار ضروری است.

در بخش دوم، شش استراتژی مهم در پژوهش‌های کیفی مطرح شده و یک فصل هم به بررسی روایی و پایایی تحقیق کیفی اختصاص داده شده است. استراتژی مطالعه موردی، قوم نگاری، روش گراندد تئوری (نظریه‌پردازی داده بنیاد) و تحلیل ذی‌نفع در این بخش تشریح شده است.

بخش سوم به پژوهش شیوه‌های ترکیبی اختصاص دارد که در دو فصل معرفی می‌شود. استراتژی پژوهش شیوه‌های ترکیبی در مطالعات سازمان و مدیریت تشریح شده است. در فصل پایانی کتاب نیز استراتژی اقدام پژوهی در مطالعات سازمان و مدیریت تشریح شده است.

در نهایت تحقیق کیفی حوزه‌ای از روش پژوهش (تحقیق) است که ویژگی مشترک انواع مختلف آن تحلیل داده‌های بدون ساختار می‌باشد. روش‌های تحقیق را از منظر نوع داده‌های تحقیق می‌توان به روش تحقیق کیفی و روش تحقیق کمی تقسیم بندی کرد. پژوهشگر کیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل درک می‌کند که خود را به‌جای دیگران قرار می‌دهد.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله