کتاب روش تحقیق در مدیریت

عنوان: کتاب روش تحقیق در مدیریت

نویسنده: احمدرضا سنجری

ناشر: انتشارات عابد

دسته‌بندی: روش پژوهش (تحقیق)

نوع فایل: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۰۰ اسلاید

درباره کتاب روش تحقیق در مدیریت

روش‌های تحقیق در مدیریت (دولتی، صنعتی، بازرگانی، آموزشی، شهری) نوشته احمدرضا سنجری است. این کتاب توسط انتشارات عابد منتشر شده است. کتاب حاضر مشتمل بر ۱۱ فصل می‌باشد. فصل اول به تشریح منابع و روش‌های شناخت علم، سیر تفکر و بینش علمی می‌پردازد. در فصول بعدی دیدگاه‌های علم، اهداف علم، رابطه نظریه و عمل و روش علمی بررسی شده است.

این کتاب قبلا بعنوان جزوه درسی روش‌های تحقیق به مدت ۱۲ سال تدریس شده است. دانشکده‌های مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه هوایی و دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از این منبع استفاده کرده‌اند. پس از بازخورد‌های سازنده توسط اساتید، تجدید نظر و با اعمال تغییرات تکمیلی در قالب یک کتاب ارائه شد. کتاب روش‌های تحقیق در مدیریت به عنوان منبعی برای شناخت تحقیق در مدیریت، تفکر و روش علمی به رشته تحریر درآمده است.

فصل یک تا پنج

فصل اول: شناخت علم

روش علمی شناخت، راه‌های شناخت، سیر تفکر، مفهوم و تعریف علم، بینش علمی، دیدگاه‌های علم، هدف‌های علم، رابطه نظریه و عمل، روش علمی

فصل دوم: تحقیق علمی، ماهیت و تعریف تحقیق علمی، پیشینه پژوهش علمی، ویژگی‌های پژوهش علمی، انواع تحقیق، ویژگی‌های محقق، ملاحظات اخلاقی در پژوهش، سایر ملاحظات در پژوهش

فصل سوم: مراحل انجام تحقیق، انتخاب موضوع تحقیق، بیان مساله تحقیق، بروز خطا‌ها در هنگام انتخاب مسئله. بیان مسئله و رابطه آن با نوع پژوهش، تدوین فرضیه، نقش و اهمیت فرضیه در فرایند تحقیق، ویژگی‌ها و ملاک‌های فرضیه، چگونگی تدوین فرضیه، فرضیه تحقیق و آزمون فرض آماری

فصل چهارم: متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی، انواع متغیرها و متغیرهای تحقیق، متغیر مستقل و متغیر وابسته، متغیر تعدیل کننده و متغیر کنترل، متغیر مداخله گر یا مزاحم، تعاریف عملیاتی متغیرها، مفهوم و سازه، تعاریف مفهومی و عملی، تعاریف عملیاتی اندازه پذیر و تجربی

فصل پنجم: پیشینه پژوهش و مبانی نظری، تحقیق کتابخانه ای، جستجوی کامپیوتری، منابع اطلاعات و پایگاه‌های داده بررسی ادبیات تحقیق، ارزیابی انتقادی و انتخاب ادبیات پژوهش، تحریر بخش مروری بر ادبیات پژوهش، نوشتن بیانیه نتیجه ‌گیری مروری بر ادبیات، بررسی و نقد منابع

فصل شش تا یازده کتاب

فصل ششم: روش‌های تحقیق، روش تحقیق تاریخی، روش‌های توصیفی، روشهای پیمایشی، روش تحقیق میدانی، روش همبستگی، روش مطالعه موردی، روش تحقیق مقایسه ای، روش تحقیق تجربی یا آزمایشگاهی، روش تحقیق نیمه تجربی، عوامل تهدید کننده اعتبار درونی تحقیق

فصل هفتم: جامعه و نمونه، روش‌های نمونه گیری، ضرورت و اهمیت نمونه برداری، اصطلاحات و مفاهیم نمونه گیری. پوشش کامل یا نمونه گیری، انواع نمونه و روش‌های مختلف نمونه گیری

فصل هشتم: ابزار و روش‌های گردآوری داده ها، گردآوری داده‌ها از طریق مطالعه و بررسی کتابخانه ای، گردآوری داده‌ها از طریق مشاهده، گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه، انواع مصاحبه

فصل نهم: آمار و اندازه‌گیری در تحقیق، مقیاس یا طبقه بندی اسمی، مقیاس رتبه‌ای یا طبقه بندی ترتیبی، مقیاس فاصله ای، مقیاس یا طبقه بندی نسبی، مقیاس بوگاردوس، مقیاس تورستن، مقیاس گاتمن. مقیاس لیکرت، اندازه‌های آماری، اندازه‌های گرایش مرکزی، انحراف متوسط یا میانگین قدر مطلق انحرافات

فصل دهم: تحلیل و تفسیر داده ها، تحلیل تفسیر، رسایی طرح پژوهش، متدولوژی، اندازه‌گیری و تحلیل.

فصل یازدهم: چگونگی تهیه طرح پژوهشی تدوین پروژه اجرایی تحقیق گزارش تحقیق و ماخذ شناسی. راهنمای تهیه و تدوین پروژه اجرایی تحقیق، ساختار و الگوی تهیه پروژه اجرایی تحقیق مدیریتی.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله