این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سروکوال

کتاب بازاریابی خدمات

کتاب بازاریابی خدمات

دانلود کتاب بازاریابی خدمات با تمرکز بر مشتریان سازمانی نوشته زایتمال و همکاران با ترجمه فارسی به صورت رایگان و مستقیم از پایگاه پارس‌مدیر

پرسشنامه کیفیت خدمات

پرسشنامه کیفیت خدمات

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات براساس ابعاد مدل سروکوال همراه با منبع شناسی معتبر از پاراسورامان و همکاران به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

سروکوال فازی

تحلیل شکاف با سروکوال فازی

تحلیل شکاف با سروکوال فازی شامل شکاف‌های کیفیت خدمات بر اساس مقیاس سروکوال زبانی فازی همراه با یک موردکاوی در زمینه خدمات بیمارستان

مدیریت مالیات

کیفیت خدمات مالیات

کیفیت خدمات مالیات : دانلود مقاله چارچوب کیفیت خدمات برای سرویس مالیاتی از دیدگاه فعالان مالیاتی با ترجمه فارسی از پارس مدیر

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

ترجمه مقاله سروکوال

دانلود مقاله انگلیسی مقیاس سروکوال با ترجمه فارسی : مقاله‌های جدید و همراه با مدل مفهومی در زمینه سروکوال و کیفیت خدمات با ترجمه فارسی

کیفیت خدمات آموزشی

کیفیت خدمات آموزشی

بعلت افزایش رقابت بین مؤسسات آموزش عالی، کیفیت خدمات آموزشی بمنظور تضمین بقای مستمر این موسسات و موفقیت در بازار رقابتی اهمیت دارد.

کیفیت خدمات خطوط هوایی

کیفیت خدمات خطوط هوایی

مقاله کیفیت خدمات خطوط هوایی : هدف این مقاله تقویت درک ما از کیفیت خدمات در صنایع خطوط هوایی با توسعه یک چارچوب مفهومی و یک مقیاس اندازه‌گیری است.

کیفیت خدمات هتلداری

کیفیت خدمات هتلداری

مقاله سنجش کیفیت خدمات در صنعت هتلداری و شناسایی عوامل موثر بر سروکوال در هتل با مفهومی سازی مقیاس سروکوال در سنجش کیفیت خدمات هتلداری

سروکوال فازی

سروکوال فازی

سروکوال فازی مقیاسی برای تحلیل شکاف بین انتظارات (اهمیت) و ادراکات (عملکرد) مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در شرایط عدم اطمینان است.

اصل مقالات پاراسورامان

پارسو پاراسورامان

دکتر پارسو پاراسورامان (Parsu Parasuraman) یکی از مشهورترین چهره‌های بازاریابی بویژه در زمینه کیفیت خدمات است که مقیاس سروکوال را توسعه داد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com