این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب قصد خرید

وب‌رومینگ

وب‌رومینگ

وب‌رومینگ (Webrooming) رویکردی در مدیریت رفتار مصرف‌کننده است که به جستجوی آنلاین محصولات و خرید آنها به صورت سنتی اشاره دارد.

قصد کارآفرینی

قصد کارآفرینی

قصد کارآفرینی Entrepreneurial intention نشان‌دهنده نیت فرد برای شروع یک کسب‌وکار است و یک فرایند آگاهانه ذهنی است که مقدم بر عمل می‌باشد.

بازاریابی کمیابی

بازاریابی کمیابی

بازاریابی کمیابی (Scarcity marketing) شیوه‌ای برای تحریک مشتریان برای خرید از ترس محدودیت زمانی یا تمام شدن کالاها و خدمات ارائه شده است.

کیفیت ادراک شده

کیفیت ادراک‌شده

کیفیت ادراک شده به عنوان ادراک مشتریان از کیفیت و برتری کلی یک محصول یا خدمت با توجه انتظارات از هدف آن در مقایسه با رقبا، تعریف می‌شود.

قصد خرید محصولات تقلبی

قصد خرید محصولات تقلبی

ترجمه مقاله تأثیر تصویر ذهنی برند و دانش محصول بر قصد خرید محصولات تقلبی. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا ترجمه شده است.

تاثیر سبک زندگی بر قصد خرید

سبک زندگی و رفتار مصرف‌کننده

سبک زندگی و طبقه اجتماعی افراد با تاثیر بر نگرش‌های آنها بر قصد خرید اثر می‌گذارد بنابراین در مدیریت رفتار مصرف‌کننده جایگاه مهمی دارد.

منصفانه بودن خدمات

منصفانه بودن خدمات

ترجمه مقاله اثر ادراک مشتریان از منصفانه بودن خدمات در رستوران‌ها بر احساسات و نیات رفتاری آنها در پایگاه پارس مدیر دردسترس است.

لذت ادراک شده خرید

لذت ادراک‌شده خرید

لذت ادراک‌شده خرید (Perceived enjoyment) به احساسی درونی اشاره دارد که فرد پس از خریداری یا مصرف محصول یا خدمت آن را لذت‌بخش ادراک می‌کند.

قصد خرید مشتریان

قصد خرید

قصد خرید یا نیات رفتاری عبارت است از ادراک مشتریان نسبت به عملکرد خدمت دهندگان از لحاظ خدمت رسانی و اینکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یک سازمان خاص هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می‌دهند.

حضور اجتماعی فناوری

حضور اجتماعی فناوری

حضور اجتماعی فناوری (Social Presence) به جنبه‌هایی از یک سامانه اینترنتی اشاره دارد که موجب می‌شود کاربر باور کند با یک انسان ارتباط دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com