این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه بانکداری اجتماعی

پرسشنامه بانکداری اجتماعی

دانلود پرسشنامه بانکداری اجتماعی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

درآمدزایی پایدار

درآمدزایی پایدار

درآمدزایی پایدار (Sustainable income) به معنای کسب درآمد اقتصادی به‌طور پیوسته با حفظ محیط‌زیست و احترام به حقوق جامعه است.

کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی Social entrepreneurship رویکردی برای توسعه، سرمایه‌گذاری و اجرای راهکارهایی برای حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی است.

پرسشنامه عملکرد زیست‌محیطی

پرسشنامه عملکرد زیست‌محیطی

دانلود پرسشنامه عملکرد زیست‌محیطی همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد دارای روایی و پایایی و سوالات تخصصی با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

دانلود پرسشنامه بازاریابی اجتماعی لیفبور دارای چهار بعد رفتار مطلوب اجتماعی کارکنان، مشتری مداری، ماهیت خدمات، آمیزه بازاریابی اجتماعی و ۲۵ گویه طیف لیکرت

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی روایتی مدرن از مفهومی سنتی در مدیریت سازمان‌های تجاری است که به دنبال بهبود رفاه عمومی جامعه و افزایش سودآوری سازمان به صورت همزمان است.

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان

دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان (مدل کارول) همراه با روایی و پایایی و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

مسئولیت اجتماعی ISO 26000

ایزو ۲۶۰۰۰ : مسئولیت اجتماعی

ایزو ۲۶۰۰۰ (ISO 26000) یک استاندارد بین‌المللی است که دستورالعمل‌های کاربردی برای رعایت مسئولیت اجتماعی سازمان را ارائه می‌کند.

بازاریابی سبز

بازاریابی سبز

بازاریابی سبز (Green Marketing) استراتژی بازاریابی است که از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص محیطی براساس انتظار مشتری از محیط حمایت می‌کند.

محصول سبز

محصول سبز

محصول سبز (Green Product) محصولی پایدار است که با هدف کاهش ضایعات و اثرات منفی بر محیط زیست در طول چرخه حیات و پس از مصرف طراحی شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com