مسئولیت اجتماعی ISO 26000

ایزو ۲۶۰۰۰ (ISO 26000) یک استاندارد بین‌المللی است که دستورالعمل‌های کاربردی برای رعایت مسئولیت اجتماعی سازمان را ارائه می‌کند. این استاندارد برای شرکت‌هایی است که به حفظ محیط زیست و مسائل اجتماعی اهمیت می‌دهند. با رعایت این استانداردها می‌توان به اهداف توسعه پایدار دست پیدا کرد.

شرکتی که نشان ایزو ۲۶۰۰۰ را دریافت می‌کند در عمل ثابت کرده است که به حقوق همه آحاد جامعه پایبند است. در این راستا سازمان ISO بهترین سازمان از دیدگاه مصرف‌کننده است که موقعیت هدایت و پیشبرد موضوع مسئولیت اجتماعی سازمان را دارد. به همین منظور کنفرانس بین‌المللی مسئولیت اجتماعی توسط سازمان ISO و با میزبانی موسسه استاندارد سوئد (SAS) در تاریخ ۲۱-۲۲ ژوئن ۲۰۰۴ در استکهلم برگزار شد. هدف از برگزاری این کنفرانس جلب حمایت کشورها برای مشارکت در تدوین استاندارد بین‌المللی مسئولیت اجتماعی بود. در این کنفرانس ۳۵۵ نفر از ۶۴ کشور حضور داشتند که نمایندگی گروههای ذینفع اصلی را به عهده داشتند و موضوعات مطرح شده دقیقا در جهت اهداف گروه مشاورین استراتژیک (SAG) بود.

اهمیت ایزو ۲۶۰۰۰

استاندارد ISO 26000 استاندارد راهنما است و نکاتی در مورد مسئولیت اجتماعی ارائه می‌دهد و استاندارد گواهی نخواهد بود ولی فعالیت‌های بهتری ارائه می‌دهد که سازمان‌ها می‌توانند این اصول را در فعالیت ها، زنجیره تامین و بازار خودشان بکار گیرند. این استاندارد، مسئولیت اجتماعی را بعنوان مسئولیت سازمان تعریف می‌کند که اثرات تصمیم‌گیری و فعالیت‌های آن بر جامعه و محیط زیست را از طریق رفتار اخلاقی و شفاف بیان می‌کند:

 • در توسعه پایدار، شامل سلامتی و رفاه جامعه دخالت دارد.
 • انتظارات سهامداران را لحاظ می‌کند.
 • مطابق با قانون عملی بوده و با نمودهای بین‌المللی رفتار منطبق است.
 • در سازمان یکپارچه شده و اجرا می‌شود.
 • این استاندارد برای هر نوع سازمان، کوچک و بزرگ، دولتی، تجاری یا غیر دولتی معتبر است.

هدف مسئولیت اجتماعی، کمک به توسعه پایدار می‌باشد. ایزو ۲۶۰۰۰، راهکاری را در زمینه اصول اساسی مسئولیت اجتماعی، مسائل و موضوعات اصلی مرتبط با مسئولیت اجتماعی و روش‌های ادغام و تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت اجتماعی به راهکارها، سیستم ها،اقدامات و فرایندهای سازمانی فعلی،را ارائه می‌نماید. ایزو ۲۶۰۰۰ برای کمک به سازمان‌ها در جهت پیاده سازی توسعه پایدار، طراحی شده است.

دامنه کاربرد ISO 26000

ایزو ۲۶۰۰۰،با همه انواع سازمان‌ها در بخش‌های خصوصی،دولتی و غیر انتفاعی،اعم از بزرگ و کوچک و اعم از اینکه کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه فعالیت می‌کنند،همخوانی داشته و متناسب با همه انها طراحی شده است.

مزایای پیاده سازی ایزو ۲۶۰۰۰

مزایای پیاده سازی ISO 26000 عبارتند از:

 • ترغیب به تصمیم‌گیری اگاهانه تر بر اساس شناخت بهتر از انتظارات و توقعات جامعه
 • فرصت‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی(نظیر مدیریت بهتر خطرات و تهدید قانونی) و تهدیدها و خطرات مرتبط با عدم مسئولیت اجتماعی
 • بهبود اقدامات مدیریت بحران(تهدید)سازمان
 • افزایش شهرت سازمان و افزایش اعتماد عمومی
 • افزایش رقابت سازمان با رقبای خود که شامل دسترسی به وضعیت مالی و شریک ممتاز می‌باشد
 • بهبود و ارتقای رابطه سازمان با سهامداران خود و ظرفیت ان برای ابتکار و نواوری،از طریق ارائه دیدگاهها و نگرشهای جدید و تماس با طیف متنوعی از سهامداران
 • افزایش وفاداری،صداقت و روحیه ی کارمندان،ارتقای ایمنی و سلامت کارگران زن و مرد و تاثیر مثبت بر توانایی استخدام،ترغیب و ابقای کارمندان
 • صرفه جویی حاصل از بهره‌وری و راندمان منبع،کاهش مصرف انرژی و آب،کاهش ضایعات،بازیافت محصولات فرعی با ارزش و در دسترس روز افزون به مواد خام
 • فزایش اطمینان پذیری و عدالت در معاملات از طریق امور سیاسی مسئولانه،رقابت منصفانه،و فقدان(عدم)فساد و رشوه خواری
 • جلوگیری یا کاهش تمارضات احتمالی با مشتریان در زمینه محصولات یا خدمات
 • کمک به دوام بلندمدت سازمان از طریق افزایش تداوم منابع طبیعی و خدمات محیطی وکمک به تولید کالای عمومی و تحکیم جامعه و نهادهای شهری

نتیجه‌گیری

مسئولیت یک سازمان برای اثر بخشی تصمیمات و فعالیت‌های خود بر جامعه و محیط،از طریق رفتار شفاف و اخلاقی که شامل موارد زیر می‌باشد: مد نظر قرار دادن انتظارات و توقعات سهامداران، همخوانی و مطابقت با قانون اجرایی و هنجارهای رفتار بین‌المللی و تعمیم ان در سراسر سازمان و به کار بستن در تمامی روابط آن. هدف مسئولیت اجتماعی،کمک به توسعه ی پایدار میباشد ،این ایزو راهکاری را در زمینه اصول اساسی مسئولیت اجتماعی،مسائل و موضوعات اصلی مرتبط با مسئولیت اجتماعی و روش‌های ادغام و تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت اجتماعی به راهکارها،سیستم ها،اقدامات و فرایندهای سازمانی فعلی،را ارائه می‌نماید. این ایزو برای کمک به سازمان‌ها در جهت پیاده سازی توسعه پایدار،طراحی شده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله