این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب منابع انسانی

کارمندیابی

کارمندیابی

کارمندیابی Recruitment شامل هر عمل یا فعالیت انجام شده توسط سازمان با هدف شناسایی و جذب کارکنان مناسب برای انجام وظایف سازمانی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com