این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب منابع انسانی

تحلیل سوات منابع انسانی

تحلیل سوات منابع انسانی

تحلیل سوات منابع انسانی روشی نظام‌مند برای تصمیم‌گیری راهبردی پیرامون مدیریت کارکنان براساس نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها است.

مدیریت کارکنان نسل زد

مدیریت کارکنان نسل زد

مدیریت کارکنان نسل زد عبارت است از فرایند کار کردن با نیروهای کار جوان، به‌طوری‌که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند.

تناسب فرد با سازمان

تناسب فرد با سازمان

تناسب فرد با سازمان (PO) نشان می‌دهد چقدر ویژگی‌ها، مهارت‌ها و توانمندی‌های افراد با ارزش‌ها و خواسته‌های سازمان همسو است.

اضافه‌کاری کارکنان

اضافه‌کاری کارکنان

اضافه‌کاری کارکنان (Overtime) اشاره به ساعاتی دارد که کارکنان بیش از سقف ساعت کاری عادی که ۸ ساعت در روز است در محل کار مشغول کار باشند.

چابکی فکری کارکنان

چابکی فکری کارکنان

چابکی فکری کارکنان توانایی تشخیص و ارزیابی دیدگاه های گوناگون، یکپارچه‌سازی و درک عوامل در حال تغییر و نوآوری راهکارهای تازه و خلاق است.

منابع انسانی

منابع انسانی

منابع انسانی (Human Resources) گروهی از افراد هستند که نیروی کار یک سازمان، کسب‌وکار یا صنعت را تشکیل می‌دهند و آن را به پیش می‌برند.

حرفه‌ای گرایی منابع انسانی

حرفه‌ای گرایی منابع انسانی

حرفه‌ای گرایی منابع انسانی رویکردی استراتژیک با هدف پرورش کارکنانی توانمند، ماهر و اثرگذار است که با نگاهی پیشگام به فعالیت سازمانی می‌پردازند.

ارتقای شغلی

ارتقای شغلی

ارتقای شغلی فرایندی است که در آن رده شغلی کارمندان بهبود می‌یابد که این بهبود رده شغلی با وظایف، فعالیت‌ها و ارتباطات جدید همراه است.

توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی HRD چارچوبی است که کمک می‌کند کارمندان در زمینه‌های دانش شخصی، مهارت‌های سازمانی و توانایی‌های شغلی و سازمانی پیشرفت کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com