این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی رویکردی بلندمدت و فراگیر برای پایش و پاسخگویی به نیازهای کارکنان جهت تامین اهداف سازمانی است.

نگهداری منابع انسانی

نگهداری منابع انسانی

نگهداری منابع انسانی Retention فرایند حفظ و نگهداشت کارکنان به عنوان سرمایه انسانی اثربخش سازمان جهت دستیابی به موفقیت‌های بیشتر است.

تاریخچه مدیریت منابع انسانی

تاریخچه مدیریت منابع انسانی

تاریخچه مدیریت منابع انسانی به دوران انقلاب صنعتی و رشد کارخانه‌های بزرگ برمی‌گردد که به استخدام کارکنان متعدد و متنوع منجر گردید.

برنامه‌ریزی منابع انسانی

برنامه‌ریزی منابع انسانی

برنامه‌ریزی منابع انسانی مشخص می‌کند برای نیل به اهداف سازمان به چه تعداد کارمند با چه تخصصی و در چه زمانی و در چه مشاغلی نیاز است.

کارمندیابی

کارمندیابی

کارمندیابی Recruitment شامل هر عمل یا فعالیت انجام شده توسط سازمان با هدف شناسایی و جذب کارکنان مناسب برای انجام وظایف سازمانی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com