این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه تجاری‌سازی دانش

پرسشنامه تجاری‌سازی دانش

دانلود پرسشنامه تجاری‌سازی دانش دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش

پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه ظرفیت جذب دانش

پرسشنامه ظرفیت جذب دانش

دانلود پرسشنامه ظرفیت جذب دانش دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش

پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش دارای روایی، پایایی، منبع استانداد، شیوه تفسیر و تعریف مفهومی و عملیاتی شامل ۶۱ گویه طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه فراموشی سازمانی

پرسشنامه فراموشی سازمانی

دانلود دو پرسشنامه فراموشی سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی، شرح و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس مدیریت دانش.انواع پرسشنامه استاندارد مقیاس مدیریت دانش با ترجمه دقیق فارسی توسط گروه تخصصی سایت پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک

پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک توسط پاتریک فانگ و سونیا چوی (۲۰۰۹) تهیه شده است و ترجمه آن را سایت پارس‌مدیر انجام داده است.

پرسشنامه مدیریت دانش شخصی

پرسشنامه مدیریت دانش شخصی

دانلود فایل ورد پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش شخصی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر و نمره‌دهی

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com