پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش دارای روایی، پایایی، منبع استانداد و تعریف مفهومی و عملیاتی از سایت پارس‌مدیر

مدیریت دانایی یک رکن اساسی برای موفقیت در عصر دانش و اطلاعات است. به همین دلیل تاکنون مدل‌های گوناگونی برای سنجش و پایش مدیریت دانش در سازمان ارائه گردیده است. به تبع الگوهای موجود نیز مقیاس‌های استانداردی برای ارزیابی مدیریت دانش سازمانی ارائه گردیده است. در سایت پارس‌مدیر انواع پرسشنامه‌ها و مقیاس‌های مربوط به این مدل‌ها ترجمه و تفسیر شده است. منبع انتشار پرسشنامه‌ها معتیر است و پایائی و روائی آن مشخص می‌باشد. علاوه بر پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش می‌توانید مقاله در زمینه مدیریت دانش با ترجمه را نیز از سایت پارس مدیر دریاقت کنید.

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسن

براساس دیدگاه لاوسن مدیریت دانش شش بعد دارد: خلق دانش (دانش آفرینی)، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و بکارگیری دانش. برای هر بعد ۴ پرسش مطرح شده است و در مجموع یک پرسشنامه با ۲۴ پرسش تهیه شده است. لاوسن چهار نوع فرهنگ را نیز متناسب با این ابعاد معرفی کرده است. اصل مقاله مدیریت دانش لاوسن و تشریح مدل مدیریت دانش لاوسن را از سایت پارس مدیر دریافت کنید.

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

براساس مدل نوناکا و تاکوچی، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: بررسی ابعاد مدیریت دانش بیرونی سازی (Externalization)، ترکیب (Combination)، درونی‌سازی (internalization)، اجتماعی‌سازی (socialization). مقیاس مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی با ابعاد مشخص شامل ۴ بعد و ۲۶ پرسش است. اصل مقاله‌ای که پرسشنامه از آن استخراج شده است نیز پیوست شده است. اطلاعات بیشتر در زمینه مقیاس مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی را از وب سایت پارس مدیر دنبال کنید.

پرسشنامه مدیریت دانش نیومن

براساس مدل نیومن و کنراد، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: خلق دانش، بکارگیری دانش، انتقال دانش و نگهداری دانش. اصل مقاله مدیریت دانش کنراد و نیومن نیز پیوست شده است. پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد ۴ بعد و ۲۱ پرسش دارد. اصل مقاله نیومن نیز پیوست شده است. اطلاعات بیشتر در زمینه مدل مدیریت نیومن در پرسشنامه موجود است. ابعاد مدیریت دانش و سوالات تفکیک شده + مدل مفهومی به فارسی در پرسشنامه مدیریت دانش نیومن موجود است.

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش پاتریک

براساس دیدگاه لاوسن مدیریت دانش شش بعد دارد: جذب دانش، خلق (ایجاد) دانش، ذخیره دانش، انتقال (انتشار) دانش، نگهداری دانش. برای هر بعد تعدادی پرسش مطرح شده است و در مجموع یک پرسشنامه با ۳۰ پرسش تهیه شده است. این پرسشنامه توسط پاتریک فانگ و سونیا چوی (۲۰۰۹) تهیه شده است و ترجمه آن را سایت پارس‌مدیر انجام داده است.

فصل دو و ادبیات پژوهش مدیریت دانش

فصل دو شامل مبانی نظری و ادبیات پژوهش مدیریت دانش به صورت فایل ورد همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله