پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش استاندارد همراه روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش و انواع پرسشنامه استاندارد مقیاس مدیریت دانش با ترجمه دقیق فارسی توسط گروه تخصصی سایت پارس مدیر ارائه شده است. منبع انتشار پرسشنامه مدیریت دانش معتیر است و پایائی و روائی آن مشخص شده است. پرسشنامه استاندارد تاثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی کیفیت محصول نیز ارائه شده است. علاوه بر پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش می توانید مقاله در زمینه مدیریت دانش با ترجمه را نیز از سایت پارس مدیر دریاقت کنید.

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسن

براساس دیدگاه لاوسن مدیریت دانش شش بعد دارد: خلق دانش (دانش آفرینی)، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و بکارگیری دانش. برای هر بعد ۴ پرسش مطرح شده است و در مجموع یک پرسشنامه با ۲۴ پرسش تهیه شده است. لاوسن چهار نوع فرهنگ را نیز متناسب با این ابعاد معرفی کرده است. اصل مقاله مدیریت دانش لاوسن و تشریح مدل مدیریت دانش لاوسن را از سایت پارس مدیر دریافت کنید.

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

براساس مدل نوناکا و تاکوچی، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: بررسی ابعاد مدیریت دانش بیرونی سازی (Externalization)، ترکیب (Combination)، درونی‌سازی (internalization)، اجتماعی‌سازی (socialization). پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی با ابعاد مشخص شامل ۴ بعد و ۲۶ پرسش است. اصل مقاله ای که پرسشنامه از آن استخراج شده است نیز پیوست شده است. اطلاعات بیشتر در زمینه پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی را از وب سایت پارس مدیر دنبال کنید.

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مدیریت دانش نیومن

براساس مدل نیومن و کنراد، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: خلق دانش، بکارگیری دانش، انتقال دانش و نگهداری دانش. اصل مقاله مدیریت دانش کنراد و نیومن نیز پیوست شده است. پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد ۴ بعد و ۲۱ پرسش دارد. اصل مقاله نیومن نیز پیوست شده است. اطلاعات بیشتر در زمینه مدل مدیریت نیومن در پرسشنامه موجود است. ابعاد مدیریت دانش و سوالات تفکیک شده + مدل مفهومی اصل و ترجمه در پرسشنامه مدیریت دانش نیومن موجود است.

3000 تومان – خرید

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش پاتریک

براساس دیدگاه لاوسن مدیریت دانش شش بعد دارد: جذب دانش، خلق (ایجاد) دانش، ذخیره دانش، انتقال (انتشار) دانش، نگهداری دانش. برای هر بعد تعدادی پرسش مطرح شده است و در مجموع یک پرسشنامه با ۳۰ پرسش تهیه شده است. این پرسشنامه توسط پاتریک فانگ و سونیا چوی (۲۰۰۹) تهیه شده است و ترجمه آن را سایت پارس‌مدیر انجام داده است.

3000 تومان – خرید

فصل دو و ادبیات پژوهش مدیریت دانش

فصل دو شامل مبانی نظری و ادبیات پژوهش مدیریت دانش به صورت فایل ورد همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

10000 تومان – خرید