پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسن دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و تعریف مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع استاندارد: شرون لاوسن

منبع معتبر انگلیسی و فارسی : دارد

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: خلق دانش، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و بکارگیری دانش

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدیریت دانش لاوسن

مدیریت دانش: براساس پرسشنامه مدیریت دانش لاوسن مدیریت دانش مجموعه‌ای از پروسه‌ها برای درک و به کارگیری منابع استراتژیک دانش در سازمان می‌باشد. مدیریت دانش رویکردی ساختاریافته را داراست که متدهایی را برای شناخت، ارزیابی  و به کارگیری دانش به منظور رفع نیازها و اهداف سازمان دارا است.

خلق دانش: سازمان‌ها اقدامات آگاهانه‌ای را هم در داخل و هم در خارج به منظور بررسی و تعریف دانش و منابع متناسب دارا هستند. به عبارت دیگر, خلق دانشی جدید بواسطه یافتن راهکارهایی جدید که پرسنل برای ایفای وظایف خود به آن‌ها پی می‌برند  و یا یافتن دانش از منابع خارجی امکان پذیر است.

جذب دانش: دانش به عنوان با ارزش ترین و مناسب ترین شیوه برآورده ساختن نیازهای آینده و کنونی می‌باشد. حفظ دانش راهکاری منطقی است که پروسه دستیابی، استخراج و توزیع را تسهیل می‌کند.

ساماندهی دانش: دانش جدید با فیلتر ساختن آن به منظور ارائه لیستی جامع از جنبه‌های سودمند دانش در ارتباط با محصولات و خدمات متفاوت ساماندهی می‌شود. دانش در متن و خطوط قرار دارد بنابراین می‌توان آن را جست و جو, بررسی و ذخیره کرد.

ذخیره سازی دانش: دانش مدرن به شیوه‌ای ذخیره می‌شود که افراد در سازمان به آن دسترسی دارند. مدیریت پایگاه داده و تکنولوژی ذخیره سازی داده می‌تواند به این پروسه کمک کند.

انتشار دانش: بر مبنای نیاز‌های خاص کاربر, به شیوه مناسب و کارآمدی دانش می‌بایست توزیع شود. بعلاوه دانش با ابزارهای کاربردی به منظور قابل درک ساختن آن برای کاربر سهیم می‌باشد

بکارگیری دانش: دانش در متن و مفادی استفاده می‌شود که کاربر بتواند دانش جدید را یاد بگیرد و حتی خلق کند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله