این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کیفیت خدمات

بازیابی خدمات

بازیابی خدمات

بازیابی خدمات (Service recovery) به کوشش‌های سازمان برای پاسخ مناسب به مشتریان ناراضی و تبدیل دوابره آنها به مشتریان وفادار اشاره دارد.

کیفیت خدمات بانکی

کیفیت خدمات بانکی (BSQ)

کیفیت خدمات بانکی (BSQ) به میزان سازگاری خدمات مالی و غیرمالی یانک‌ها و موسسات مالی با انتظارات و خواسته‌های مشتریان اشاره دارد.

کتاب بازاریابی خدمات

کتاب بازاریابی خدمات

دانلود کتاب بازاریابی خدمات با تمرکز بر مشتریان سازمانی نوشته زایتمال و همکاران با ترجمه فارسی به صورت رایگان و مستقیم از پایگاه پارس‌مدیر

کیفیت خدمات الکترونیک

کیفیت خدمات الکترونیک

کیفیت خدمات الکترونیک مقیاسی برای سنجش میزان سازگاری خدمت ادراک‌شده با خدمت مورد انتظار نزد مشتریان در عرصه خدمت‌رسانی الکترونیکی است.

پرسشنامه توسعه خدمات جدید

پرسشنامه توسعه خدمات جدید

دانلود پرسشنامه توسعه خدمات جدید دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر شامل ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه به همراه تفسیر

توسعه خدمات جدید

توسعه خدمات جدید (NSD)

توسعه خدمات جدید (NSD) مجموعه فعالیت‌هایی است که منجر به تغییر و اصلاحات جزئی یا کلی در ارائه خدمت به قسمت‌های مختلف بازار خواهد می‌شود.

برندسازی خدمات

برندسازی خدمات

برندسازی خدمات (Service branding) فرایند ایجاد نام‌ونشان تجاری ماندگار در ذهن مشتریان شرکت‌ها و سازمان‌های خدماتی مانند بیمه و بانک است.

پرسشنامه چیرگی خدمات

پرسشنامه چیرگی خدمات

دانلود پرسشنامه چیرگی خدمات وارگو و لوش جهت بررسی شاخص‌های منطق چیرگی خدمات در سازمان دارای روایی و پایایی بصورت طیف لیکرت پنج درجه

مقیاس کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی

دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

منصفانه بودن خدمات

منصفانه بودن خدمات

ترجمه مقاله اثر ادراک مشتریان از منصفانه بودن خدمات در رستوران‌ها بر احساسات و نیات رفتاری آنها در پایگاه پارس مدیر دردسترس است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com