این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب کیفیت خدمات

پرسشنامه توسعه خدمات جدید

پرسشنامه توسعه خدمات جدید

دانلود پرسشنامه توسعه خدمات جدید دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر شامل ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه به همراه تفسیر

توسعه خدمات جدید

توسعه خدمات جدید NSD

توسعه خدمات جدید (NSD) مجموعه فعالیت‌هایی است که منجر به تغییر و اصلاحات جزئی یا کلی در ارائه خدمت به قسمت‌های مختلف بازار خواهد می‌شود.

برندسازی چیست؟

برندسازی خدمات

برندسازی خدمات کوشش نظام مند شرکت‌های خدمات برای ایجاد یک هویت و ادراک از نام و نشان تجاری شرکت است که بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات تاثیر می‌گذارد.

پرسشنامه چیرگی خدمات

پرسشنامه چیرگی خدمات

دانلود پرسشنامه چیرگی خدمات وارگو و لوش جهت بررسی شاخص‌های منطق چیرگی خدمات در سازمان دارای روایی و پایایی بصورت طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی

دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

منصفانه بودن خدمات

منصفانه بودن خدمات

ترجمه مدیریت رفتار مصرف کننده تحت عنوان اثر ادراک مشتریان از منصفانه بودن خدمات در رستوران ها بر احساسات و نیات رفتاری آنها در پایگاه پارس مدیر دردسترس است.

مقیاس وب کوال webqual

پرسشنامه وب کوال

دانلود پرسشنامه وب کوال برای سنجش کیفیت خدمات سایت های اینترنتی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر با طیف لیکرت ۵ درجه

کیفیت خدمات هتلداری

پرسشنامه کیفیت خدمات هتلداری

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات هتلداری همراه با روایی و پایایی و سوالات تخصصی سنجش خدمات ویژه صنعت هتلداری با طیف لیکرت ۵ درجه

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

پرسشنامه کیفیت خدمات

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات براساس ابعاد مدل سروکوال همراه با منبع شناسی معتبر از پاراسورامان و همکاران به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

سروکوال فازی

تحلیل شکاف با سروکوال فازی

تحلیل شکاف با سروکوال فازی شامل شکاف های کیفیت خدمات بر اساس مقیاس سروکوال زبانی فازی همراه با یک موردکاوی در زمینه خدمات بیمارستان

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com