پرسشنامه چیرگی خدمات

دانلود پرسشنامه چیرگی خدمات دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

روایی و پایایی : دارد

ابعاد: پرسشنامه تک بعدی است

منبع: وارگو و لوش به همراه منبع فارسی

هدف : بررسی شاخص‌های منطق چیرگی خدمات در سازمان

تعداد سوالات : ۱۱ گویه منطق بر ۱۱ اصل منطق چیرگی خدمات

پیوست: یک پرسشنامه منطق چیرگی خدمات ۱۰ سوالی توسط پارس‌مدیر نیز پیوست شده است.

تعریف مفهومی چیرگی خدمات

منطق چیرگی خدمات که وارگو و لوچ مستندات مفصلی را در ارتباط با تعدادی از ابعاد اساسی این منطق ارائه دادند شامل مواردی مثل: واحد مبادله اولیه، تعیین و معنای ارزش، نقش مشتری، ماهیت تعاملات شرکت مشتری و منبع رشد اقتصادی می‌باشد. آنها به طور خاص، منطق محور سنتی را به عنوان تأکید بر محصولات فیزیکی توصیف می‌کنند؛ اما ارزش به عنوان واسطه‌ای در نظر گرفته می‌شود که توسط تولید کننده بر روی محصولات فیزیکی به شکل فرم محصول، محل ارائه کالا، زمان و خدمات و نوع مالکیت ارائه می‌شود و مشتری به عنوان گیرنده چنین ارزشی از کالاها؛ رضایت و رفاه بیشتری بدست می‌آورد و از طرفی این ارتباط می‌تواند برای هر دو طرف معامله سودمند باشد.

منطق SD معانی مرتبط با تجربه یک مشتری که در طول زمان ایجاد شده است اشاره می‌کند. ایده اصلی منطق SD این است که افراد توانایی‌های خود را به نفع دیگران به کار می‌گیرند و به طور متقابل از مهارت‌های کاربردی دیگران از طریق تبادل خدمات بهره می‌برند. سازمان‌ها در محیطی پویا فعالیت دارند که حیات آنها در گرو تعامل با سایر فعالان این عرصه است و از آن با عنوان اکوسیستم کسب‌وکار یاد می‌شود. برای موفقیت در این عرصه هم آفرینی ارزش عنصری کلیدی است که در تعامل با مشتریان و ذی‌نفعان قابل حصول است. خدمت، پایه تبادلات شناخته شده و محصولات مادی وسیله‌ای برای توزیع گسترده خدمت تعریف می‌شوند،خدمتی برای رفع یک نیاز به همین دلیل مشتری همواره در ایجاد ارزش مشارکت دارد و یک سازمان به تنهایی نمی تواند ارزشی ایجاد کند. بنابراین پرسشنامه منطق چیرگی را دانلود کنید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله