پايگاه مقاله پارس مدير

پايگاه مقاله مركزي پارس مدير - بخش دانلود كتاب

دانلود کتاب هاي مديريت و حسابداري

مجموعه کتاب مديريت سايت پارس مدير، منابع اصلي آزمون کارشناسي ارشد و دکتري مديريت را تشکيل مي‌دهند. اساتيد دانشگاهي نيز مي‌توانند از خلاصه کتاب ارائه شده به عنوان جزوه تدريس استفاده کنند. تنها ۱۰ درصد کتابهاي زير رايگان نيست و بقيه رايگان هستند. در صورتيکه کتاب مناسبي را مي‌شناسيد که در ليست زير موجود نيست گزارش کنيد تا در سايت قرار گيرد.


کتاب تئوري سازمان و مديريت

کتاب تئوري سازمان و مديريت
کتاب مديريت رفتار سازماني

کتاب مديريت رفتار سازماني


کتاب مديريت منابع انساني


کتاب بازاريابي

کتاب مديريت بازاريابي

کتاب مديريت استراتژيک


کتاب زبان تخصصي مديريت


کتاب حسابداري و مالي


کتاب آمار کاربردي مديريت و تحقيق درعمليات


دانلود کتاب مديريت

ساير کتاب‌هاي مديريت

Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com