ایزو ۱۰۰۱۵ سیستم مدیریت موثر آموزش

ایزو ۱۰۰۱۵ یک سیستم مدیریت کیفیت است که دستورالعمل‌هایی را برای شایستگی مدیران و توسعه منابع انسانی سازمان ارائه می‌کند. این استاندارد از خانواده ایزو ۹۰۰۰ می‌باشد که در آن به تشریح فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی و ساماندهی آن پرداخته می‌شود. همزمان با اهمیت یافتن بحث شایستگی‌های مدیریتی و توانمندسازی کارکنان استفاده از این استاندارد نیز گسترده شده است.

با استفاده از دستور‌العمل‌های ایزو ۱۰۰۱۵ می‌توان سیستم مدیریت موثر فرآیند آموزش را با هدف تحول سازمانی پیاده‌سازی کرد. استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ از جمله استانداردهای سری ۱۰۰۰۰ و راهنمایی جهت طرح‌ریزی و سازماندهی فرآیند آموزش در سازمان‌ها می‌باشد.اجرای اثربخش سیستم مدیریت آموزش در آموزش در سازمان‌ها نیازمند تعهد مدیریت، تعهد آموزش گیرندگان و در نهایت تعهد آموزش دهندگان می‌باشد.

راهنمای موجود در استاندارد ISO 10015 سبب می‌شود سازمان‌ها علاوه بر رفع نیازمندی، در مسیر تحقق یک سازمان یادگیرنده حرکت نمایند. استقرار فرآیند آموزش بر اساس استاندارد ISO 10015 می‌تواند موثرترین راه در خصوص پایش و اندازه‌گیری اثر بخشی فرآیند آموزش باشد. در این استاندارد چگونگی طرح‌ریزی یک فرآیند چهار مرحله‌ای شامل ۱- نیاز سنجی ۲-برنامه‌ریزی ۳ – اجرا  ۴-ارزیابی  اثربخشی آموزش عنوان می‌گردد.

هدف و مزایای پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵

هدف اصلی طرح‌ریزی و سازماندهی وهمچنین پایش و اندازه‌گیری اثر بخشی فرآیند آموزش است. دامنه کاربردایزو ۱۰۰۱۵ نیز کلیه سازمان‌هایی است که در آنها فرایند آموزش صورت می‌گیرد. مزایای پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵ عبارتند از:

  • ارزیابی اثربخشی آموزش
  • اندازه‌گیری میزان بازگشت سرمایه گذاری آموزشی
  • ساماندهی فرایند آموزش
  • تعهد آموزش گیرندگان و تعهد آموزش‌دهندگان
  • افزایش کیفیت دوره‌های آموزشی
  • افزایش اعتبار و اطمینان نزد افراد مراجعه کننده

این استاندارد از ۴ مرحله اصلی تشکیل شده است که این چهار مرحله در شکل زیر دیده می‌شود.

نیازسنجی آموزشی: در این مرحله سازمان‌ها نیازهای آموزشی کارکنان خودشان را شناسایی می‌کنند. این نیازها می‌تواند فاصله و شکاف بین مهارت‌ها و دانش مورد نیاز یک سمت سازمانی با فرد مسئول باشد. یا افزایش مهارت و آگاهی پرسنل که نیازمند یادگیری است. این نیازسنجی پس از ارائه بررسی می‌شود. برخی از آموزش‌ها تایید و برخی ممکن است در دوره‌های بعدی برگزار شود. معمولا دوره چرخه آموزش را ۶ ماهه در نظر می‌گیرند.

برنامه‌ریزی: پس از اینکه نیازسنجی انجام شد باید برای اجرا آموزش‌های تایید شده، برنامه زمانبندی شده در نظر گرفته شود.

اجرا: برنامه‌های تدوین شده در زمان‌های تعیین شده اجرا می‌شوند

اثربخشی آموزشی: بررسی می‌شود که آیا آموزش‌های ارائه شده اثربخش بوده اند یا خیر.

خلاصه و جمع‌بندی

برای اینکه سازمان‌ها در رقابت باقی بمانند همواره باید سرمایه گذاری مجدد کرده و توانایی منابع انسانی خود را ارتقا دهند. با این وجود بیشتر مدیران نمی دانند مزایای آموزش و بازگشت سرمایه گذاری آموزشی را اندازه بگیرند. امروزه با گذر از عصر صنعتی واطلاعات و ورود به عصر دانش، با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی‌ها نیاز به آموزش امری الزامی برای افراد و سازمان‌ها میباشد.

افزایش کمی نفر ساعت آموزش و برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی، به تنهایی نمی تواند نشانگر کیفیت دوره‌های آموزشی باشد. بلکه این اثربخشی آموزش است که می‌تواند شاهدی دال بر ضمانت اجرایی دوره‌های آموزشی باشد. این استاندارد به منظور صدور گواهینامه تدوین نشده است. اما سازمان هایی که این استاندارد را در سازمانشان اجرا می‌کنند می‌توانند گواهی تایید از شرکت‌های صدور گواهینامه دریافت کنند. این بدین معناست که این شرکت‌ها این استاندارد را اجرا کرده اند.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله