این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت بازاریابی

پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی: دانلود مقاله های بنیادین و مدل مفهومی مدیریت بازاریابی قدیمی و جدید به صورت متن کامل و تشریح مدل

داستان سرایی برند

داستان سرایی برند

داستان‌سرایی برند Brand Storytelling به صورت ساده به معنای اشتراک داستان سازمان با مشتریان و شنوندگان خود است که در بستر بازاریابی محتوایی شکل گرفته است.

استراتژی های رقابتی

استراتژی های رقابتی

استراتژی های رقابتی مختلفی برای شرکت‌های رهبر بازار و دنباله رو بازار وجود دارد که برای کسب مزیت رقابتی در بازارهای متلاطم امروز قابل استفاده است.

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

ارتباطات یکپارچه بازاریابی Integrated Marketing Communications نگاه کردن به تمامی فرایندهای سازمانی از دیدگاه مشتریان جهت افزایش درگیری مشتریان است.

اکتشاف و بهره‌برداری بازار

اکتشاف و بهره‌برداری بازار

اکتشاف بازار Market Exploration و بهره‌برداری بازار Market Exploitation به معنای شناسایی فرصت‌های بازار و بهره‌گیری از آنها در مدیریت بازاریابی هستند.

پرسشنامه بازاریابی تاثیرگذار (اینفلوئنسر مارکتینگ)

پرسشنامه بازاریابی تاثیرگذار

دانلود فایل ورد پرسشنامه بازاریابی تاثیرگذار (اینفلوئنسر مارکتینگ) شامل ده گویه با طیف لیکرت پنج درجه دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد

پرسشنامه درگیری مشتریان

پرسشنامه درگیری مشتریان

دانلود فایل ورد پرسشنامه درگیری مشتریان نوشته پانساری و کومار شامل چهار بعد و ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد

پرسشنامه درگیری مشتریان

درگیری مشتریان

درگیری مشتریان Customer Engagement (CE) یک ارتباط در کسب‌وکار است که بر رابطه میان مشتریان و ذی‌نفعان خارجی با سازمان از طریق کانال‌های مختلف دلالت دارد.

پرسشنامه هم‌آفرینی ارزش

پرسشنامه خلق مشترک ارزش

دانلود فایل ورد پرسشنامه خلق مشترک ارزش یا هم‌آفرینی ارزش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر دارای ابعاد مشخص و گویه‌های با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه قابلیت های پویا

قابلیت های پویا

قابلیت های پویا یعنی جهت‌گیری رفتاری پایدار در یکپارچه‌سازی، صورتبندی دوباره، تجدید و بازسازی منابع و قابلیتهای شرکت در پاسخ به محیط و کسب رقابتی پایدار

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com