این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت بازاریابی

پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی: دانلود مقاله های بنیادین و مدل مفهومی مدیریت بازاریابی قدیمی و جدید به صورت متن کامل و تشریح مدل

هم آفرینی ارزش

خلق مشترک ارزش

خلق مشترک ارزش customer co-created value به کوشش های مشتری محور سازمان در هم‌آفرینی ارزش از طریق مشتریان و بوسیله مشتریان بویژه به صورت آنلاین دلالت دارد.

بازار خاکستری

بازار خاکستری (موازی)

بازار خاکستری، بازاری است دارای محصولاتی با نام تجاری واقعی که از طریق فروش آن محصولات در کانال های غیرمجاز و توسط افراد غیرمجاز تعریف و شناسایی می شود.

پرسشنامه بازاریابی محتوایی

پرسشنامه بازاریابی محتوایی

دانلود پرسشنامه بازاریابی محتوایی همراه با منبع شناسی معتبر و شرح و تفسیر دارای روایی و پایایی و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوا فرایندی در کسب و کار است که به تولید محتوای گیرا و مجاب‌کننده و توزیع آن برای جلب توجه، جذب و درگیرکردن یک گروه مشخص از مشتریان می‌پردازد.

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی فرآیندی است که سازمان را از طریق جمع آوری اطلاعات به بازار مرتبط می کند. اطلاعات حاصله از تحقیقات بازار در کنار تجربه، شم و دانش مدیران، راهنمای ایشان در اخذ تصمیم های درست به شمار می آید.

پرسشنامه برندسازی دیجیتال

پرسشنامه برندسازی داخلی

دانلود فایل ورد پرسشنامه برندسازی داخلی دارای روایی و پایاییبراساس مقاله پونجایسری و ویلسون با ابعاد آموزش، جهت‌دهی، جلسه‌های گروهی و جلسه‌های توجیهی

تجربه برند

برندسازی داخلی

برندسازی داخلی یکی از مفاهیمی است که ریشه در تئوری بازاریابی داخلی دارد و هدف آن بهبود ارزش ویژه برند نزد مشتریان از طریق کارکنان درون سازمان است.

برندسازی چیست؟

برندسازی خدمات

برندسازی خدمات کوشش نظام مند شرکت‌های خدمات برای ایجاد یک هویت و ادراک از نام و نشان تجاری شرکت است که بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات تاثیر می‌گذارد.

پرسشنامه برندسازی دیجیتال

پرسشنامه برندسازی دیجیتال

دانلود پرسشنامه برندسازی دیجیتال یا دیجیتال برندینگ همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر برای سنجش عملکرد سازمان در زمینه برندسازی دیجیتال

پرسشنامه برندسازی دیجیتال

برندسازی دیجیتال

برندسازی دیجیتال یا دیجیتال برندینگ که با عنوان برندسازی آنلاین یا برندسازی اینترنتی نیز یاد می‌شود، مجموعه روش‌های نوین بازاریابی در فضای مجازی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com