محاسبه ضریب کاپا در تحقیقات کیفی

ویدیوی آموزشی محاسبه ضریب کاپا در تحقیقات کیفی

هدف: آموزش محاسبه ضریب کاپا در تحقیقات کیفی

فرمت فایل: ویدیوی MP4 سازگار با موبایل و ویندوز

مدت آموزش: ۲۰ دقیقه

روش محاسبه نخست: محاسبه دستی کاپای کوهن در نرم‌افزار Excel

روش محاسبه دوم: محاسبه اتوماتیک در نرم‌افزار SPSS

مدرس: ارش حبیبی

ناشر: پارس مدیر

خرید ویدیوی کامل

در این فایل آموزشی ضریب توافق داده‌های یک کدگذاری در نرم‌افزار اکسل به صورت دستی محاسبه شده و همان داده‌ها با SPSS نیز اجرا شده است. خواهید دید نتایج نیز یکسان بدست آمده است. برای خرید فایل آموزشی کامل محاسبه ضریب کاپای از لینک زیر استفاده کنید.

ضریب کاپای کوهن

از این شاخص برای محاسبه پایایی تحقیقات کیفی استفاده می‌شود. جاکوب کوهن (۱۹۶۰) شاخص کاپا را معرفی کرد که شباهت زیادی به پی اسکات دارد.

kappa = Pi = (PAo – PAE)/ (1 – PAE )

مقدار PAo نمایانگر میزان توافق دو ارزیاب است.

مقدار PAE نیز نمایانگر میزان توافق مورد انتظار است.

ضریب کاپای کوهن و Pi اسکات در نحوه محاسبه توافق مورد انتظار با هم متفاوت هستند. در حالیکه در فرمول pi اسکات نسبت‌های مشاهده شده در هر یک از ارزش‌های یک طبقه به توان ۲ می‌رسد، در فرمول کاپا، نسبت یک ارزش خاص در یک طبقه که به وسیله کدگذار استفاده شده است، در نسبت استفاده از همان ارزش به وسیله کدگذار دوم ضرب می‌شود. این نسبت‌ها سپس با هم جمع می‌شوند تا توافق مورد انتظار به دست آید. چنانچه مقدار این ضریب از ۰/۶ بیشتر باشد پایایی وجود دارد.

4 5 رای ها
امتیازدهی به مقاله