این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

مدیریت دانش

مدل‌های مدیریت دانش

“تا کنون بسیاری از نویسندگان مدل‌هایی را درخصوص مدل‌های مدیریت دانش ارایه داده‌اند که بیشتر آنها از نظر محتوایی تقریبا مشابه یکدیگرند”

مدیریت دانش

دانش صریح و دانش ضمنی

انواع دانش : دانش صریح و دانش ضمنی است و هدف مدیریت دانش این است که دانش مورد نیاز کارکنان را از یک منبع مرکزی بدست آورده و مازاد آنرا کنار بگذارد.

رهبری سازمانی

پارادایم های رهبری سازمانی

پارادایم های رهبری سازمانی: سنتی ، مدرن و پست مدرن. رهبری سازمان در دوران گذار خود پارادایم ها و نحله های فکری متفاوتی را طی کرده است.

انواع سبک های رهبری

انواع مدلهای رهبری

رهبری جزئی از مدیریت است  و انواع مدلهای رهبری و تفاوتهای رهبر و مدیر در این مقاله تشریح شده است. مدل های رهبری بسیار متفاوت است.

ساختار و استراتژی

برنامه ریزی سازمان

اصول و مبانی برنامه ریزی و مقاله مربوط به اصول و مبانی برنامه ریزی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

پرسشنامه عملکرد سازمانی

تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی

تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی در سازمان به نویسندگی میترا بزرگی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

مدیریت کیفیت فراگیر

ارتباط بین JIT ، TQM و SCM

ارتباط بین JIT ، TQM و SCM و درک ارتباط بین JIT ، مدیریت کیفیت فراگیر و زنجیره تامین و اثرات آنها در عملکرد تجاری در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می‌باشد.

پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه خلاقیت

دانلود پرسشنامه خلاقیت همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه و با هدف ارزیابی میزان خلاقیت فرد در سازمان

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com