این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

نظریه های فرهنگ سازمانی

مدل فرهنگ سازمانی دیل و کندی

مدل فرهنگ سازمانی دیل و کندی نشان می دهد هرچه میزان باور به ارزش‌های سازمانی بیشتر باشد و افراد بیشتری خود را متعهد بدانند، فرهنگ سازمان قویتر خواهد بود.

کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس کیفیت زندگی کاری والتون دارای روائی و پایائی : پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون منبع شناسی معتبر دارد

کیفیت زندگی کاری

تاریخچه کیفیت زندگی کاری

ریچارد والتون مشهورترین و اولین فردی است که برنامه‏ های بهبود کیفیت زندگی کاری را در هشت مقوله طبقه‏ بندی کرد و به ادبیات مدیریت افزود.

کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری به‌عنوان کیفیت روابط مابین کارمندان کل محیط کارشان تعریف می‌شود. کیفیت زندگی کاری مفهومی است که والتون معرفی کرده است.

مدیریت دانش

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در جهان دانش مدار امروز رمز کامیابی و پیشگامی است. اما منظور از دانش سازمانی چیست و چگونه می‌توان آن را توسعه بخشید؟

مدیریت دانش

تاریخچه مدیریت دانش

تاریخچه مدیریت دانش برخی از تئوریسین‌های مدیریت به تکامل مدیریت دانش کمک کرده اند که از میان آنها می‌توان به چون پیتر دراکر اشاره کرد.

مدیریت دانش

مدل‌های مدیریت دانش

“تا کنون بسیاری از نویسندگان مدل‌هایی را درخصوص مدل‌های مدیریت دانش ارایه داده‌اند که بیشتر آنها از نظر محتوایی تقریبا مشابه یکدیگرند”

مدیریت دانش

دانش صریح و دانش ضمنی

انواع دانش : دانش صریح و دانش ضمنی است و هدف مدیریت دانش این است که دانش مورد نیاز کارکنان را از یک منبع مرکزی بدست آورده و مازاد آنرا کنار بگذارد.

رهبری سازمانی

پارادایم های رهبری سازمانی

پارادایم های رهبری سازمانی: سنتی ، مدرن و پست مدرن. رهبری سازمان در دوران گذار خود پارادایم ها و نحله های فکری متفاوتی را طی کرده است.

انواع سبک های رهبری

انواع مدلهای رهبری

رهبری جزئی از مدیریت است  و انواع مدلهای رهبری و تفاوتهای رهبر و مدیر در این مقاله تشریح شده است. مدل های رهبری بسیار متفاوت است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com