پرسشنامه شهرت سازمانی

دانلود پرسشنامه شهرت سازمانی : مقیاس فومبران و ورنیل و مقیاس لومان-اهو دارای روایی و پایایی

منبع شناسی : معتبر و استاندارد

دارای روایی و پایایی : دارد

شرح و تفسر دارد : دارد

پرسشنامه شهرت سازمانی فومبران و ورنیل

تعداد سوالات : ۲۶ گویه با طیف لیکرت

ابعاد: شهرت سازمانی، اعتبار سازمانی

پرسشنامه شهرت سازمانی لوما-اهو

تعداد سوالات : ۳۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد : اقتدار، احترام، اعتماد، کارایی و خدمات

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه شهرت سازمانی

تعریف مفهومی: شهرت سازمانی تصاویر ادراکی ذی‌نفعان کلیدی سازمان از فعالیت‌های گذشته و آینده سازمان و خواسته کلی آنان نسبت به سازمان‌های رقیب است.

تعریف عملیاتی: تعریف عملیاتی براساس مؤلفه‌های اقتدار، اعتماد، کارایی، احترام، خدمات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ابعاد شهرت سازمانی

ابعاد شهرت سازمانی

در دنیایی که سازمان‌ها با تغییرات سریع و گسترده‌ای در محیط‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژیکی و اقتصادی مواجهند در این میان دارایی‌های سازمان‌ها بالاخص دارایی‌های نامشهود سازمان می‌تواند برای موفقیت آن مثمر ثمر شود. از جمله این دارایی‌ها شهرت سازمانی است. شهرت سازمانی بر اساس دیدگاه‌ها مبتنی بر منابع سازمان مورد بررسی قرار گرفته است که در آن شهرت به عنوان یک منبع استراتژیک بلندمدت و مزیت رقابتی مورد موافقت واقع شده است. با این حال شهرت یک دارایی نامشهود و یکی از مهمترین و حیاتی ترین عناصر برای زنده ماندن یک سازمان است. از پرسشنامه شهرت سازمانی فومبران و ورنیل استفاده کنید.

شهرت سازمانی به عنوان یکی از عوامل موثر بر ویژگی‌های رفتاری کارکنان در سازمان‌های مختلف نگریسته می‌شود. فقدان شهرت سازمانی، احساس تعلق اعضا به سازمان را خدشه‌دار کرده و از میزان عجین شدن افراد به کار و تعهد آنها به ارزش‌ها و اهداف سازمان و همچنین حساسیت آنها نسبت به تحقق این اهداف می‌کاهد. شهرت به طور کلی همراه با مفاهیم هویت برند و تصویر مورد بحث واقع شده است و معمولا به عنوان یک شکل و جزئی از هویت درک شده توسط دیگران پذیرفته شده است. شهرت می‌تواند به عنوان سابقه‌ای از اعمال گذشته و بازتابی از توانایی یک سازمان برای پاسخگویی به نیاز‌ها و انتظارات ذی‌نفعان آن سازمان توصیف شود. به طور کلی اعتقاد بر آن است که از پرسشنامه لوما-اهو استفاده کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله